60% Off Top Bible Study Tools & More!

Dutch Bible: NBG 1951

For The Bible Study App

Dutch Bible: NBG 1951

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, Windows Desktop and Windows Store.

Dutch Bible: NBG 1951

For The Bible Study App

Publisher: Netherlands Bible Society

Description

Publisher: Netherlands Bible Society

De bijbelvertaling NBG 1951 placht men tot de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel te noemen. Deze vertaling werd in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt en kwam in 1951 gereed. De vertaling, vernoemd naar haar opdrachtgever, was bedoeld als vervanging van de zogenoemde Statenvertaling.

Aanleidingen tot deze nieuwe vertaling waren:

  • het Nederlands van de tot dan gebruikte Statenvertaling werd als verouderd ervaren;
  • er was meer kennis gekomen van het Hebreeuws en de archeologie van het oude Israël;
  • er waren nieuwere, meer, en andere handschriften beschikbaar dan in de tijd van de totstandkoming van de Statenbijbel. De Statenbijbel was gebaseerd op de zogenoemde 'textus receptus';
  • op sommige plaatsen werd de vertaling in de Statenbijbel als onjuist gezien.

De vertalers waren: A. van Veldhuizen, C.H. van Rhijn, F.W. Grosheide, F.P.L. van Lingen, J.W. Pont en J. de Zwaan. Daarnaast waren er ook verschillende revisoren werkzaam.


ISBN: 9781500001803

5.9 is Coming Soon!

This product is only available for the new 5.9 version of our apps. However, if you purchase now, you will be able to download the product at no extra charge when your app is updated to version 5.9.

The Olive Tree team has been busy working on a major technology update to give you the best reading and studying experience possible. The Bible Study App 5.9 technology update is already available for our Windows Store and iOS apps. We are currently working on the 5.9 update for our Android, Mac, and Windows Desktop apps, and hope to have them released soon!

More Questions?

×

More 5.9 Information

Will 5.9 Be Available For My Device?
We are currently working on the 5.9 update for our Android, Mac, and Windows Desktop apps. Please note that 5.9 will only be available to the Android Google Play store for those running Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) and above, and to the Mac App Store for those running the latest Mac OS X version (Yosemite).

When Is The 5.9 Update Expected?
The 5.9 update is our top priority. We are working hard to get the update out as soon as we can. This is a major update to our core technology that requires us to rework major sections of the app. It could still be several months before we have fully rolled out 5.9 to all platforms.

Will I Have To Purchase This Resource Again?
Nope! If you purchase this product now, you will be able to download it as soon as your app has been updated to 5.9 at no additional charge.

×