New Tyndale Commentary Sets & $0.99 Titles

Bibelen 2011 Nynorsk

For The Bible Study App

Bibelen 2011 Nynorsk

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, Windows Desktop and Windows Store.

Bibelen 2011 Nynorsk

For The Bible Study App

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 2005 (NT) og 2010 (GT), der heile omsetjinga vert utgjeven i oktober 2011.


Ei fullstendig konkordant omsetjing finst ikkje. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjer det umogleg å omsetje ”ord for ord” frå grunnspråka. Derfor vil alle bibelomsetjingar være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel rett å seie at Bibelselskapet si omsetjing frå 1978/85 er idiomatisk i større grad enn dei andre norske omsetjingane. Bibel 2011 baserer seg på eit meir konkordant omsetjingsprinsipp, der omsetjarane søkjer å gje att dei bibelske grunntekstane så nært som mogleg. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011