1 John 4
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] agaphtoi [e] {A-VPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] panti [e] {A-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] pisteuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] alla [e] {CONJ} [g] dokimazete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ta [e] {T-APN} [g] pneumata [e] {N-APN} [g] ei [e] {COND} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] yeudoprofhtai [e] {N-NPM} [g] exelhluqasin [e] (5758) {V-RAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kosmon [e] {N-ASM} 2 [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] ginwskete [e] (5719) {V-PAI-2P} (5720) {V-PAM-2P} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] pan [e] {A-NSN} [g] pneuma [e] {N-NSN} [g] o [e] {R-NSN} [g] omologei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] criston [e] {N-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] elhluqota [e] (5756) {V-2RAP-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} 3 [g] kai [e] {CONJ} [g] pan [e] {A-NSN} [g] pneuma [e] {N-NSN} [g] o [e] {R-NSN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] omologei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] criston [e] {N-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] elhluqota [e] (5756) {V-2RAP-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anticristou [e] {N-GSM} [g] o [e] {R-NSN} [g] akhkoate [e] (5754) {V-2RAI-2P-ATT} [g] oti [e] {CONJ} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] nun [e] {ADV} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kosmw [e] {N-DSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] hdh [e] {ADV} 4 | [g] umeij [e] {P-2NP} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] teknia [e] {N-VPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] nenikhkate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] oti [e] {CONJ} [g] meizwn [e] {A-NSM -C} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] umin [e] {P-2DP} [g] h [e] {PRT} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kosmw [e] {N-DSM} 5 [g] autoi [e] {P-NPM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] dia [e] {PREP} [g] touto [e] {D-ASN} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] lalousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] kosmoj [e] {N-NSM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] akouei [e] (5719) {V-PAI-3S} 6 [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] o [e] {T-NSM} [g] ginwskwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] akouei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] oj [e] {R-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] akouei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ek [e] {PREP} [g] toutou [e] {D-GSN} [g] ginwskomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] alhqeiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] planhj [e] {N-GSF} 7 | [g] agaphtoi [e] {A-VPM} [g] agapwmen [e] (5725) {V-PAS-1P} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] oti [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] paj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] agapwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] gegennhtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ginwskei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} 8 [g] o [e] {T-NSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] agapwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] egnw [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} 9 [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] efanerwqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] monogenh [e] {A-ASM} [g] apestalken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kosmon [e] {N-ASM} [g] ina [e] {CONJ} [g] zhswmen [e] (5661) {V-AAS-1P} [g] di [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 10 [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] oti [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] hgaphsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] all [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] hgaphsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] kai [e] {CONJ} [g] apesteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ilasmon [e] {N-ASM} [g] peri [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] amartiwn [e] {N-GPF} [g] hmwn [e] {P-1GP} 11 [g] agaphtoi [e] {A-VPM} [g] ei [e] {COND} [g] outwj [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] hgaphsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] ofeilomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] agapan [e] (5721) {V-PAN} 12 [g] qeon [e] {N-ASM} [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] pwpote [e] {ADV} [g] teqeatai [e] (5766) {V-RNI-3S} [g] ean [e] {COND} [g] agapwmen [e] (5725) {V-PAS-1P} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] menei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] teteleiwmenh [e] (5772) {V-RPP-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] hmin [e] {P-1DP} 13 [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] ginwskomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] oti [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} [g] menomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] dedwken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] hmin [e] {P-1DP} 14 | [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] teqeameqa [e] (5766) {V-RNI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] marturoumen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] apestalken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] swthra [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} 15 [g] oj [e] {R-NSM} [g] an [e] {PRT} [g] omologhsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} [g] menei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] egnwkamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] pepisteukamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] agaphn [e] {N-ASF} [g] hn [e] {R-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] menwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] agaph [e] {N-DSF} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] menei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} 17 | [g] en [e] {PREP} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] teteleiwtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] meq [e] {PREP} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ina [e] {CONJ} [g] parrhsian [e] {N-ASF} [g] ecwmen [e] (5725) {V-PAS-1P} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] krisewj [e] {N-GSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] ekeinoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kosmw [e] {N-DSM} [g] toutw [e] {D-DSM} 18 [g] foboj [e] {N-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] agaph [e] {N-DSF} [g] all [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] teleia [e] {A-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] exw [e] {ADV} [g] ballei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] fobon [e] {N-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] foboj [e] {N-NSM} [g] kolasin [e] {N-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] foboumenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] teteleiwtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] agaph [e] {N-DSF} 19 [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] agapwmen [e] (5719) {V-PAI-1P} (5725) {V-PAS-1P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] prwtoj [e] {A-NSM} [g] hgaphsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} 20 [g] ean [e] {COND} [g] tij [e] {X-NSM} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] agapw [e] (5719) {V-PAI-1S -C} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] adelfon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] mish [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] yeusthj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] agapwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] adelfon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] on [e] {R-ASM} [g] ewraken [e] (5758) {V-RAI-3S-ATT} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] on [e] {R-ASM} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] ewraken [e] (5758) {V-RAI-3S-ATT} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] dunatai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] agapan [e] (5721) {V-PAN} 21 [g] kai [e] {CONJ} [g] tauthn [e] {D-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] entolhn [e] {N-ASF} [g] ecomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] ap [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] agapwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] agapa [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] adelfon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev