Acts 16
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kathnthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] derbhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] lustran [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] maqhthj [e] {N-NSM} [g] tij [e] {X-NSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] ekei [e] {ADV} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] timoqeoj [e] {N-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] gunaikoj [e] {N-GSF} [g] tinoj [e] {X-GSF} [g] ioudaiaj [e] {A-GSF} [g] pisthj [e] {A-GSF} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ellhnoj [e] {N-GSM} 2 [g] oj [e] {R-NSM} [g] emartureito [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] upo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] en [e] {PREP} [g] lustroij [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ikoniw [e] {N-DSN} [g] adelfwn [e] {N-GPM} 3 [g] touton [e] {D-ASM} [g] hqelhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] sun [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] kai [e] {CONJ} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] perietemen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] dia [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] ioudaiouj [e] {A-APM} [g] touj [e] {T-APM} [g] ontaj [e] (5752) {V-PXP-APM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] topoij [e] {N-DPM} [g] ekeinoij [e] {D-DPM} [g] hdeisan [e] (5715) {V-LAI-3P} [g] gar [e] {CONJ} [g] apantej [e] {A-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ellhn [e] {N-NSM} [g] uphrcen [e] (5707) {V-IAI-3S} 4 [g] wj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] dieporeuonto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] taj [e] {T-APF} [g] poleij [e] {N-APF} [g] paredidoun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] fulassein [e] (5721) {V-PAN} [g] ta [e] {T-APN} [g] dogmata [e] {N-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] kekrimena [e] (5772) {V-RPP-APN} [g] upo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] apostolwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPM} [g] presbuterwn [e] {A-GPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] en [e] {PREP} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} 5 [g] ai [e] {T-NPF} [g] men [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] ekklhsiai [e] {N-NPF} [g] estereounto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] th [e] {T-DSF} [g] pistei [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eperisseuon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ariqmw [e] {N-DSM} [g] kaq [e] {PREP} [g] hmeran [e] {N-ASF} 6 | [g] dielqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] frugian [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] galatikhn [e] {A-ASF} [g] cwran [e] {N-ASF} [g] kwluqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] upo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] agiou [e] {A-GSN} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] lalhsai [e] (5658) {V-AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] asia [e] {N-DSF} 7 [g] elqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] musian [e] {N-ASF} [g] epeirazon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] biqunian [e] {N-ASF} [g] poreuesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] eiasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] to [e] {T-NSN} [g] pneuma [e] {N-NSN} 8 [g] parelqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] musian [e] {N-ASF} [g] katebhsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] trwada [e] {N-ASF} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] orama [e] {N-NSN} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] nuktoj [e] {N-GSF} [g] wfqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] paulw [e] {N-DSM} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] tij [e] {X-NSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] makedwn [e] {N-NSM} [g] estwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] parakalwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] auton [e] {P-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] diabaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] makedonian [e] {N-ASF} [g] bohqhson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} 10 [g] wj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] orama [e] {N-ASN} [g] eiden [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] euqewj [e] {ADV} [g] ezhthsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] makedonian [e] {N-ASF} [g] sumbibazontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] proskeklhtai [e] (5766) {V-RNI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] euaggelisasqai [e] (5670) {V-AMN} [g] autouj [e] {P-APM} 11 [g] anacqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] oun [e] {CONJ} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] trwadoj [e] {N-GSF} [g] euqudromhsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] eij [e] {PREP} [g] samoqrakhn [e] {N-ASF} [g] th [e] {T-DSF} [g] te [e] {PRT} [g] epioush [e] (5752) {V-PXP-DSF} [g] eij [e] {PREP} [g] neapolin [e] {N-ASF} 12 [g] ekeiqen [e] {ADV} [g] te [e] {PRT} [g] eij [e] {PREP} [g] filippouj [e] {N-ASM} [g] htij [e] {R-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] prwth [e] {A-NSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] meridoj [e] {N-GSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] makedoniaj [e] {N-GSF} [g] polij [e] {N-NSF} [g] kolwnia [e] {N-NSF} [g] hmen [e] (5713) {V-IXI-1P} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tauth [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] polei [e] {N-DSF} [g] diatribontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] tinaj [e] {X-APF} 13 [g] th [e] {T-DSF} [g] te [e] {PRT} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPN} [g] sabbatwn [e] {N-GPN} [g] exhlqomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] exw [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] polewj [e] {N-GSF} [g] para [e] {PREP} [g] potamon [e] {N-ASM} [g] ou [e] {ADV} [g] enomizeto [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] proseuch [e] {N-NSF} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] kai [e] {CONJ} [g] kaqisantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] elaloumen [e] (5707) {V-IAI-1P} [g] taij [e] {T-DPF} [g] sunelqousaij [e] (5631) {V-2AAP-DPF} [g] gunaixin [e] {N-DPF} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] tij [e] {X-NSF} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] ludia [e] {N-NSF} [g] porfuropwlij [e] {N-NSF} [g] polewj [e] {N-GSF} [g] quateirwn [e] {N-GPN} [g] sebomenh [e] (5740) {V-PNP-NSF} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] hkouen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] hj [e] {R-GSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] dihnoixen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kardian [e] {N-ASF} [g] prosecein [e] (5721) {V-PAN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] laloumenoij [e] (5746) {V-PPP-DPN} [g] upo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] paulou [e] {N-GSM} 15 [g] wj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] ebaptisqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] oikoj [e] {N-NSM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] parekalesen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] legousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] ei [e] {COND} [g] kekrikate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] pisthn [e] {A-ASF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kuriw [e] {N-DSM} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] eiselqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] meinate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] parebiasato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] hmaj [e] {P-1AP} 16 | [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] poreuomenwn [e] (5740) {V-PNP-GPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] eij [e] {PREP} [g] proseuchn [e] {N-ASF} [g] paidiskhn [e] {N-ASF} [g] tina [e] {X-ASF} [g] ecousan [e] (5723) {V-PAP-ASF} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] puqwnoj [e] {N-GSM} [g] apanthsai [e] (5658) {V-AAN} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] htij [e] {R-NSF} [g] ergasian [e] {N-ASF} [g] pollhn [e] {A-ASF} [g] pareicen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] toij [e] {T-DPM} [g] kurioij [e] {N-DPM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] manteuomenh [e] (5740) {V-PNP-NSF} 17 [g] auth [e] {D-NSF} [g] katakolouqhsasa [e] (5660) {V-AAP-NSF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] paulw [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] ekrazen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] legousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anqrwpoi [e] {N-NPM} [g] douloi [e] {N-NPM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uyistou [e] {A-GSM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] kataggellousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] odon [e] {N-ASF} [g] swthriaj [e] {N-GSF} 18 [g] touto [e] {D-ASN} [g] de [e] {CONJ} [g] epoiei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] pollaj [e] {A-APF} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] diaponhqeij [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] epistreyaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] tw [e] {T-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] paraggellw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] soi [e] {P-2DS} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ap [e] {PREP} [g] authj [e] {P-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] wra [e] {N-DSF} 19 [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] kurioi [e] {N-NPM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] elpij [e] {N-NSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ergasiaj [e] {N-GSF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] epilabomenoi [e] (5637) {V-2ADP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] paulon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] silan [e] {N-ASM} [g] eilkusan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] agoran [e] {N-ASF} [g] epi [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] arcontaj [e] {N-APM} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] prosagagontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] autouj [e] {P-APM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] strathgoij [e] {N-DPM} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anqrwpoi [e] {N-NPM} [g] ektarassousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} [g] ioudaioi [e] {A-NPM} [g] uparcontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} 21 [g] kai [e] {CONJ} [g] kataggellousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] eqh [e] {N-APN} [g] a [e] {R-APN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] exestin [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] paradecesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] oude [e] {ADV} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} [g] rwmaioij [e] {A-DPM} [g] ousin [e] (5752) {V-PXP-DPM} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] sunepesth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] kat [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] strathgoi [e] {N-NPM} [g] perirrhxantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] ta [e] {T-APN} [g] imatia [e] {N-APN} [g] ekeleuon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] rabdizein [e] (5721) {V-PAN} 23 [g] pollaj [e] {A-APF} [g] te [e] {PRT} [g] epiqentej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] plhgaj [e] {N-APF} [g] ebalon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] fulakhn [e] {N-ASF} [g] paraggeilantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] desmofulaki [e] {N-DSM} [g] asfalwj [e] {ADV} [g] threin [e] (5721) {V-PAN} [g] autouj [e] {P-APM} 24 [g] oj [e] {R-NSM} [g] paraggelian [e] {N-ASF} [g] toiauthn [e] {D-ASF} [g] eilhfwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] ebalen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] eswteran [e] {A-ASF} [g] fulakhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] hsfalisato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] xulon [e] {N-ASN} 25 | [g] kata [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] mesonuktion [e] {N-ASN} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] silaj [e] {N-NSM} [g] proseucomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] umnoun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] ephkrownto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] desmioi [e] {N-NPM} 26 [g] afnw [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] seismoj [e] {N-NSM} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] megaj [e] {A-NSM} [g] wste [e] {CONJ} [g] saleuqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] qemelia [e] {N-APN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] desmwthriou [e] {N-GSN} [g] anewcqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] te [e] {PRT} [g] paracrhma [e] {ADV} [g] ai [e] {T-NPF} [g] qurai [e] {N-NPF} [g] pasai [e] {A-NPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pantwn [e] {A-GPM} [g] ta [e] {T-NPN} [g] desma [e] {N-NPN} [g] aneqh [e] (5681) {V-API-3S} 27 [g] exupnoj [e] {A-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] desmofulax [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] anewgmenaj [e] (5772) {V-RPP-APF} [g] taj [e] {T-APF} [g] quraj [e] {N-APF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] fulakhj [e] {N-GSF} [g] spasamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] macairan [e] {N-ASF} [g] emellen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] eauton [e] {F-3ASM} [g] anairein [e] (5721) {V-PAN} [g] nomizwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ekpefeugenai [e] (5755) {V-2RAN} [g] touj [e] {T-APM} [g] desmiouj [e] {N-APM} 28 [g] efwnhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] fwnh [e] {N-DSF} [g] megalh [e] {A-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] mhden [e] {A-ASN} [g] praxhj [e] (5661) {V-AAS-2S} [g] seautw [e] {F-3DSM} [g] kakon [e] {A-ASN} [g] apantej [e] {A-NPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] enqade [e] {ADV} 29 [g] aithsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] fwta [e] {N-APN} [g] eisephdhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] entromoj [e] {A-NSM} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] prosepesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] paulw [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] sila [e] {N-DSM} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] proagagwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] autouj [e] {P-APM} [g] exw [e] {ADV} [g] efh [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] kurioi [e] {N-VPM} [g] ti [e] {I-ASN} [g] me [e] {P-1AS} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} [g] ina [e] {CONJ} [g] swqw [e] (5686) {V-APS-1S} 31 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] pisteuson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] epi [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] criston [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] swqhsh [e] (5701) {V-FPI-2S} [g] su [e] {P-2NS} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] oikoj [e] {N-NSM} [g] sou [e] {P-2GS} 32 [g] kai [e] {CONJ} [g] elalhsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] pasin [e] {A-DPM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] paralabwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] autouj [e] {P-APM} [g] en [e] {PREP} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] wra [e] {N-DSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] nuktoj [e] {N-GSF} [g] elousen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] plhgwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ebaptisqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] paracrhma [e] {ADV} 34 [g] anagagwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] te [e] {PRT} [g] autouj [e] {P-APM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] pareqhken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] trapezan [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hgalliasato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] panoiki [e] {ADV} [g] pepisteukwj [e] (5761) {V-RAP-NSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} 35 | [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] de [e] {CONJ} [g] genomenhj [e] (5637) {V-2ADP-GSF} [g] apesteilan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] strathgoi [e] {N-NPM} [g] touj [e] {T-APM} [g] rabdoucouj [e] {N-APM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] apoluson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] touj [e] {T-APM} [g] anqrwpouj [e] {N-APM} [g] ekeinouj [e] {D-APM} 36 [g] aphggeilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] desmofulax [e] {N-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] logouj [e] {N-APM} [g] toutouj [e] {D-APM} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] paulon [e] {N-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] apestalkasin [e] (5758) {V-RAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] strathgoi [e] {N-NPM} [g] ina [e] {CONJ} [g] apoluqhte [e] (5686) {V-APS-2P} [g] nun [e] {ADV} [g] oun [e] {CONJ} [g] exelqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] poreuesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] en [e] {PREP} [g] eirhnh [e] {N-DSF} 37 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] pauloj [e] {N-NSM} [g] efh [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] autouj [e] {P-APM} [g] deirantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] dhmosia [e] {A-DSF} {ADV} [g] akatakritouj [e] {A-APM} [g] anqrwpouj [e] {N-APM} [g] rwmaiouj [e] {A-APM} [g] uparcontaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] ebalon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] fulakhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] nun [e] {ADV} [g] laqra [e] {ADV} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] ekballousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] alla [e] {CONJ} [g] elqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] autoi [e] {P-NPM} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] exagagetwsan [e] (5628) {V-2AAM-3P} 38 [g] anhggeilan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] strathgoij [e] {N-DPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] rabdoucoi [e] {N-NPM} [g] ta [e] {T-APN} [g] rhmata [e] {N-APN} [g] tauta [e] {D-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] efobhqhsan [e] (5675) {V-AOI-3P} [g] akousantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] rwmaioi [e] {A-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} 39 [g] kai [e] {CONJ} [g] elqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] parekalesan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] exagagontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] hrwtwn [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] polewj [e] {N-GSF} 40 [g] exelqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] fulakhj [e] {N-GSF} [g] eishlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ludian [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] touj [e] {T-APM} [g] adelfouj [e] {N-APM} [g] parekalesan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] exhlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev