Galatians 4
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] ef [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASM} [g] cronon [e] {N-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] klhronomoj [e] {N-NSM} [g] nhpioj [e] {A-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] diaferei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] doulou [e] {N-GSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] pantwn [e] {A-GPM} [g] wn [e] (5752) {V-PXP-NSM} 2 [g] alla [e] {CONJ} [g] upo [e] {PREP} [g] epitropouj [e] {N-APM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] oikonomouj [e] {N-APM} [g] acri [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] proqesmiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} 3 [g] outwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] ote [e] {ADV} [g] hmen [e] (5713) {V-IXI-1P} [g] nhpioi [e] {A-NPM} [g] upo [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] stoiceia [e] {N-APN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] hmen [e] (5713) {V-IXI-1P} [g] dedoulwmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} 4 [g] ote [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] plhrwma [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cronou [e] {N-GSM} [g] exapesteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] genomenon [e] (5637) {V-2ADP-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] gunaikoj [e] {N-GSF} [g] genomenon [e] (5637) {V-2ADP-ASM} [g] upo [e] {PREP} [g] nomon [e] {N-ASM} 5 [g] ina [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] upo [e] {PREP} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] exagorash [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] uioqesian [e] {N-ASF} [g] apolabwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} 6 [g] oti [e] {CONJ} [g] de [e] {CONJ} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} [g] uioi [e] {N-NPM} [g] exapesteilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] taj [e] {T-APF} [g] kardiaj [e] {N-APF} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] krazon [e] (5723) {V-PAP-ASN} [g] abba [e] {N-PRI} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} 7 [g] wste [e] {CONJ} [g] ouketi [e] {ADV} [g] ei [e] (5748) {V-PXI-2S} [g] douloj [e] {N-NSM} [g] all [e] {CONJ} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] klhronomoj [e] {N-NSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] dia [e] {PREP} [g] cristou [e] {N-GSM} 8 | [g] alla [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] men [e] {PRT} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] eidotej [e] (5761) {V-RAP-NPM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] edouleusate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] toij [e] {T-DPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] fusei [e] {N-DSF} [g] ousin [e] (5752) {V-PXP-DPM} [g] qeoij [e] {N-DPM} 9 [g] nun [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] gnontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] mallon [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] gnwsqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] upo [e] {PREP} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] epistrefete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] palin [e] {ADV} [g] epi [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] asqenh [e] {A-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ptwca [e] {A-APN} [g] stoiceia [e] {N-APN} [g] oij [e] {R-DPN} [g] palin [e] {ADV} [g] anwqen [e] {ADV} [g] douleuein [e] (5721) {V-PAN} [g] qelete [e] (5719) {V-PAI-2P} 10 [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] parathreisqe [e] (5731) {V-PMI-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] mhnaj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] kairouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eniautouj [e] {N-APM} 11 [g] foboumai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] mhpwj [e] {CONJ} [g] eikh [e] {ADV} [g] kekopiaka [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] eij [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} 12 | [g] ginesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] wj [e] {ADV} [g] egw [e] {P-1NS} [g] oti [e] {CONJ} [g] kagw [e] {P-1NS -C} [g] wj [e] {ADV} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] deomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] me [e] {P-1AS} [g] hdikhsate [e] (5656) {V-AAI-2P} 13 [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] di [e] {PREP} [g] asqeneian [e] {N-ASF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sarkoj [e] {N-GSF} [g] euhggelisamhn [e] (5668) {V-AMI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] to [e] {T-ASN} [g] proteron [e] {A-ASN} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] peirasmon [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] ton [e] {T-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] exouqenhsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] oude [e] {ADV} [g] exeptusate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] all [e] {CONJ} [g] wj [e] {ADV} [g] aggelon [e] {N-ASM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] edexasqe [e] (5662) {V-ADI-2P} [g] me [e] {P-1AS} [g] wj [e] {ADV} [g] criston [e] {N-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} 15 [g] tij [e] {I-NSM} [g] oun [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] makarismoj [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] marturw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] ei [e] {COND} [g] dunaton [e] {A-NSN} [g] touj [e] {T-APM} [g] ofqalmouj [e] {N-APM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] exoruxantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] an [e] {PRT} [g] edwkate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] moi [e] {P-1DS} 16 [g] wste [e] {CONJ} [g] ecqroj [e] {A-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] gegona [e] (5754) {V-2RAI-1S} [g] alhqeuwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] umin [e] {P-2DP} 17 | [g] zhlousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] ou [e] {PRT -N} [g] kalwj [e] {ADV} [g] alla [e] {CONJ} [g] ekkleisai [e] (5658) {V-AAN} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] qelousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ina [e] {CONJ} [g] autouj [e] {P-APM} [g] zhloute [e] (5725) {V-PAS-2P} 18 [g] kalon [e] {A-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] to [e] {T-NSN} [g] zhlousqai [e] (5745) {V-PPN} [g] en [e] {PREP} [g] kalw [e] {A-DSN} [g] pantote [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] monon [e] {ADV} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] pareinai [e] (5750) {V-PXN} [g] me [e] {P-1AS} [g] proj [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} 19 | [g] teknia [e] {N-VPN} [g] mou [e] {P-1GS} [g] ouj [e] {R-APM} [g] palin [e] {ADV} [g] wdinw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] acrij [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] morfwqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] umin [e] {P-2DP} 20 [g] hqelon [e] (5707) {V-IAI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] pareinai [e] (5750) {V-PXN} [g] proj [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] arti [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] allaxai [e] (5658) {V-AAN} [g] thn [e] {T-ASF} [g] fwnhn [e] {N-ASF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] oti [e] {CONJ} [g] aporoumai [e] (5731) {V-PMI-1S} [g] en [e] {PREP} [g] umin [e] {P-2DP} 21 | [g] legete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] oi [e] {T-NPM} [g] upo [e] {PREP} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] qelontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] akouete [e] (5719) {V-PAI-2P} 22 [g] gegraptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] duo [e] {N-NUI} [g] uiouj [e] {N-APM} [g] escen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ena [e] {N-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] paidiskhj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ena [e] {N-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eleuqeraj [e] {A-GSF} 23 [g] all [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] men [e] {PRT} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] paidiskhj [e] {N-GSF} [g] kata [e] {PREP} [g] sarka [e] {N-ASF} [g] gegennhtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eleuqeraj [e] {A-GSF} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} 24 [g] atina [e] {R-NPN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] allhgoroumena [e] (5746) {V-PPP-NPN} [g] autai [e] {D-NPF} [g] gar [e] {CONJ} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] ai [e] {T-NPF} [g] duo [e] {N-NUI} [g] diaqhkai [e] {N-NPF} [g] mia [e] {N-NSF} [g] men [e] {PRT} [g] apo [e] {PREP} [g] orouj [e] {N-GSN} [g] sina [e] {N-PRI} [g] eij [e] {PREP} [g] douleian [e] {N-ASF} [g] gennwsa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] htij [e] {R-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] agar [e] {N-PRI} 25 [g] to [e] {T-NSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] agar [e] {N-PRI} [g] sina [e] {N-PRI} [g] oroj [e] {N-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] arabia [e] {N-DSF} [g] sustoicei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] th [e] {T-DSF} [g] nun [e] {ADV} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} [g] douleuei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] teknwn [e] {N-GPN} [g] authj [e] {P-GSF} 26 [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] anw [e] {ADV} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} [g] eleuqera [e] {A-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] htij [e] {R-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] mhthr [e] {N-NSF} [g] pantwn [e] {A-GPM} [g] hmwn [e] {P-1GP} 27 [g] gegraptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] eufranqhti [e] (5682) {V-APM-2S} [g] steira [e] {N-VSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] tiktousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] rhxon [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] bohson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] h [e] {T-NSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] wdinousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] polla [e] {A-NPN} [g] ta [e] {T-NPN} [g] tekna [e] {N-NPN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] erhmou [e] {A-GSF} [g] mallon [e] {ADV} [g] h [e] {PRT} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ecoushj [e] (5723) {V-PAP-GSF} [g] ton [e] {T-ASM} [g] andra [e] {N-ASM} 28 [g] hmeij [e] {P-1NP} [g] de [e] {CONJ} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] kata [e] {PREP} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} [g] tekna [e] {N-NPN} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} 29 [g] all [e] {CONJ} [g] wsper [e] {ADV} [g] tote [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] kata [e] {PREP} [g] sarka [e] {N-ASF} [g] gennhqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] ediwken [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kata [e] {PREP} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] outwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] nun [e] {ADV} 30 [g] alla [e] {CONJ} [g] ti [e] {I-ASN} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] grafh [e] {N-NSF} [g] ekbale [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] paidiskhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] klhronomhsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] paidiskhj [e] {N-GSF} [g] meta [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eleuqeraj [e] {A-GSF} 31 [g] ara [e] {PRT} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] paidiskhj [e] {N-GSF} [g] tekna [e] {N-NPN} [g] alla [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] eleuqeraj [e] {A-GSF}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev