Hebrews 11
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] elpizomenwn [e] (5746) {V-PPP-GPM} [g] upostasij [e] {N-NSF} [g] pragmatwn [e] {N-GPN} [g] elegcoj [e] {N-NSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] blepomenwn [e] (5746) {V-PPP-GPN} 2 [g] en [e] {PREP} [g] tauth [e] {D-DSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] emarturhqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] presbuteroi [e] {A-NPM} 3 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] nooumen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] kathrtisqai [e] (5771) {V-RPN} [g] touj [e] {T-APM} [g] aiwnaj [e] {N-APM} [g] rhmati [e] {N-DSN} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ek [e] {PREP} [g] fainomenwn [e] (5730) {V-PEP-GPN} [g] ta [e] {T-NPN} [g] blepomena [e] (5746) {V-PPP-NPN} [g] gegonenai [e] (5755) {V-2RAN} 4 | [g] pistei [e] {N-DSF} [g] pleiona [e] {A-ASF -C} [g] qusian [e] {N-ASF} [g] abel [e] {N-PRI} [g] para [e] {PREP} [g] kain [e] {N-PRI} [g] proshnegken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] di [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] emarturhqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] dikaioj [e] {A-NSM} [g] marturountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] dwroij [e] {N-DPN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] di [e] {PREP} [g] authj [e] {P-GSF} [g] apoqanwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eti [e] {ADV} [g]

laleitai [e] (5731) {V-PMI-3S} [g] lalei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] [e] 5 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] enwc [e] {N-PRI} [g] meteteqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] tou [e] {T-GSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] idein [e] (5629) {V-2AAN} [g] qanaton [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] eurisketo [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] dioti [e] {CONJ} [g] meteqhken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] pro [e] {PREP} [g] gar [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] metaqesewj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] memarturhtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] euhresthkenai [e] (5760) {V-RAN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} 6 [g] cwrij [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] pistewj [e] {N-GSF} [g] adunaton [e] {A-NSN} [g] euaresthsai [e] (5658) {V-AAN} [g] pisteusai [e] (5658) {V-AAN} [g] gar [e] {CONJ} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] prosercomenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ekzhtousin [e] (5723) {V-PAP-DPM} [g] auton [e] {P-ASM} [g] misqapodothj [e] {N-NSM} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 7 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] crhmatisqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] nwe [e] {N-PRI} [g] peri [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] mhdepw [e] {ADV} [g] blepomenwn [e] (5746) {V-PPP-GPN} [g] eulabhqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] kateskeuasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kibwton [e] {N-ASF} [g] eij [e] {PREP} [g] swthrian [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] oikou [e] {N-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] di [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] katekrinen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kosmon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kata [e] {PREP} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] dikaiosunhj [e] {N-GSF} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] klhronomoj [e] {N-NSM} 8 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] kaloumenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] uphkousen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] topon [e] {N-ASM} [g] on [e] {R-ASM} [g] hmellen [e] (5707) {V-IAI-3S-ATT} [g] lambanein [e] (5721) {V-PAN} [g] eij [e] {PREP} [g] klhronomian [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] mh [e] {PRT -N} [g] epistamenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] pou [e] {PRT -I} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 9 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] parwkhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} [g] wj [e] {ADV} [g] allotrian [e] {A-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] skhnaij [e] {N-DPF} [g] katoikhsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] meta [e] {PREP} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] twn [e] {T-GPM} [g] sugklhronomwn [e] {A-GPM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] epaggeliaj [e] {N-GSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] authj [e] {P-GSF} 10 [g] exedeceto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] touj [e] {T-APM} [g] qemeliouj [e] {N-APM} [g] ecousan [e] (5723) {V-PAP-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} [g] hj [e] {R-GSF} [g] tecnithj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dhmiourgoj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} 11 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] auth [e] {P-NSF} [g] sarra [e] {N-NSF} [g] dunamin [e] {N-ASF} [g] eij [e] {PREP} [g] katabolhn [e] {N-ASF} [g] spermatoj [e] {N-GSN} [g] elaben [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] para [e] {PREP} [g] kairon [e] {N-ASM} [g] hlikiaj [e] {N-GSF} [g] eteken [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epei [e] {CONJ} [g] piston [e] {A-ASM} [g] hghsato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] epaggeilamenon [e] (5666) {V-ADP-ASM} 12 [g] dio [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] af [e] {PREP} [g] enoj [e] {N-GSM} [g] egennhqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] nenekrwmenou [e] (5772) {V-RPP-GSM} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] ta [e] {T-NPN} [g] astra [e] {N-NPN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] tw [e] {T-DSN} [g] plhqei [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] wsei [e] {ADV} [g] ammoj [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] para [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ceiloj [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] qalasshj [e] {N-GSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] anariqmhtoj [e] {A-NSF} 13 [g] kata [e] {PREP} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] apeqanon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] labontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] taj [e] {T-APF} [g] epaggeliaj [e] {N-APF} [g] alla [e] {CONJ} [g] porrwqen [e] {ADV} [g] autaj [e] {P-APF} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] peisqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] aspasamenoi [e] (5666) {V-ADP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] omologhsantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] xenoi [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] parepidhmoi [e] {A-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} 14 [g] oi [e] {T-NPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] toiauta [e] {D-APN} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] emfanizousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] oti [e] {CONJ} [g] patrida [e] {N-ASF} [g] epizhtousin [e] (5719) {V-PAI-3P} 15 [g] kai [e] {CONJ} [g] ei [e] {COND} [g] men [e] {PRT} [g] ekeinhj [e] {D-GSF} [g] emnhmoneuon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] af [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] exhlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eicon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] an [e] {PRT} [g] kairon [e] {N-ASM} [g] anakamyai [e] (5658) {V-AAN} 16 [g] nuni [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] kreittonoj [e] {A-GSF} [g] oregontai [e] (5731) {V-PMI-3P} [g] toutestin [e] {D-NSN -C} (5748) {V-PXI -C} [g] epouraniou [e] {A-GSF} [g] dio [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epaiscunetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] epikaleisqai [e] (5745) {V-PPN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] htoimasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] polin [e] {N-ASF} 17 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] prosenhnocen [e] (5754) {V-2RAI-3S-ATT} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] ton [e] {T-ASM} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] peirazomenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] monogenh [e] {A-ASM} [g] proseferen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] taj [e] {T-APF} [g] epaggeliaj [e] {N-APF} [g] anadexamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} 18 [g] proj [e] {PREP} [g] on [e] {R-ASM} [g] elalhqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] klhqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] soi [e] {P-2DS} [g] sperma [e] {N-NSN} 19 [g] logisamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] ek [e] {PREP} [g] nekrwn [e] {A-GPM} [g] egeirein [e] (5721) {V-PAN} [g] dunatoj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] oqen [e] {ADV} [g] auton [e] {P-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] parabolh [e] {N-DSF} [g] ekomisato [e] (5668) {V-AMI-3S} 20 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] peri [e] {PREP} [g] mellontwn [e] (5723) {V-PAP-GPN} [g] euloghsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] isaak [e] {N-PRI} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] hsau [e] {N-PRI} 21 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] iakwb [e] {N-PRI} [g] apoqnhskwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ekaston [e] {A-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] uiwn [e] {N-GPM} [g] iwshf [e] {N-PRI} [g] euloghsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] prosekunhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] akron [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] rabdou [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} 22 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] iwshf [e] {N-PRI} [g] teleutwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] peri [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] exodou [e] {N-GSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] uiwn [e] {N-GPM} [g] israhl [e] {N-PRI} [g] emnhmoneusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] peri [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] ostewn [e] {N-GPN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eneteilato [e] (5662) {V-ADI-3S} 23 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] gennhqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] ekrubh [e] (5648) {V-2API-3S} [g] trimhnon [e] {A-ASN} [g] upo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] paterwn [e] {N-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] dioti [e] {CONJ} [g] eidon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] asteion [e] {A-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] paidion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] efobhqhsan [e] (5675) {V-AOI-3P} [g] to [e] {T-ASN} [g] diatagma [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] basilewj [e] {N-GSM} 24 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] megaj [e] {A-NSM} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} [g] hrnhsato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] legesqai [e] (5745) {V-PPN} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] qugatroj [e] {N-GSF} [g] faraw [e] {N-PRI} 25 [g] mallon [e] {ADV} [g] elomenoj [e] (5642) {V-2AMP-NSM} [g] sugkakouceisqai [e] (5738) {V-PNN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] law [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] h [e] {PRT} [g] proskairon [e] {A-ASF} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] amartiaj [e] {N-GSF} [g] apolausin [e] {N-ASF} 26 [g] meizona [e] {A-ASM -C} [g] plouton [e] {N-ASM} [g] hghsamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] en [e] {PREP} [g] aiguptw [e] {N-DSF} [g] qhsaurwn [e] {N-GPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oneidismon [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] apeblepen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] misqapodosian [e] {N-ASF} 27 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] katelipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] aigupton [e] {N-ASF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] fobhqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qumon [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] basilewj [e] {N-GSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] gar [e] {CONJ} [g] aoraton [e] {A-ASM} [g] wj [e] {ADV} [g] orwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ekarterhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} 28 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] pepoihken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] pasca [e] {ARAM} [g] kai [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] proscusin [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSN} [g] aimatoj [e] {N-GSN} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] o [e] {T-NSM} [g] oloqreuwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] prwtotoka [e] {A-APN} [g] qigh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] autwn [e] {P-GPM} 29 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] diebhsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] eruqran [e] {A-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] wj [e] {ADV} [g] dia [e] {PREP} [g] xhraj [e] {N-GSF} [g] hj [e] {R-GSF} [g] peiran [e] {N-ASF} [g] labontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] aiguptioi [e] {A-NPM} [g] katepoqhsan [e] (5681) {V-API-3P} 30 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] ta [e] {T-NPN} [g] teich [e] {N-NPN} [g] iericw [e] {N-PRI} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kuklwqenta [e] (5685) {V-APP-NPN} [g] epi [e] {PREP} [g] epta [e] {N-NUI} [g] hmeraj [e] {N-APF} 31 [g] pistei [e] {N-DSF} [g] raab [e] {N-PRI} [g] h [e] {T-NSF} [g] pornh [e] {N-NSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] sunapwleto [e] (5639) {V-2AMI-3S} [g] toij [e] {T-DPM} [g] apeiqhsasin [e] (5660) {V-AAP-DPM} [g] dexamenh [e] (5666) {V-ADP-NSF} [g] touj [e] {T-APM} [g] kataskopouj [e] {N-APM} [g] met [e] {PREP} [g] eirhnhj [e] {N-GSF} 32 | [g] kai [e] {CONJ} [g] ti [e] {I-ASN} [g] eti [e] {ADV} [g] legw [e] (5725) {V-PAS-1S} [g] epileiyei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] me [e] {P-1AS} [g] dihgoumenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] cronoj [e] {N-NSM} [g] peri [e] {PREP} [g] gedewn [e] {N-PRI} [g] barak [e] {N-PRI} [g] te [e] {PRT} [g] kai [e] {CONJ} [g] samywn [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] iefqae [e] {N-PRI} [g] dauid [e] {N-PRI} [g] te [e] {PRT} [g] kai [e] {CONJ} [g] samouhl [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPM} [g] profhtwn [e] {N-GPM} 33 [g] oi [e] {R-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] pistewj [e] {N-GSF} [g] kathgwnisanto [e] (5662) {V-ADI-3P} [g] basileiaj [e] {N-APF} [g] eirgasanto [e] (5662) {V-ADI-3P} [g] dikaiosunhn [e] {N-ASF} [g] epetucon [e] (5627) {V-2AAI-2P} [g] epaggeliwn [e] {N-GPF} [g] efraxan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] stomata [e] {N-APN} [g] leontwn [e] {N-GPM} 34 [g] esbesan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] dunamin [e] {N-ASF} [g] puroj [e] {N-GSN} [g] efugon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] stomata [e] {N-APN} [g] macairaj [e] {N-GSF} [g] enedunamwqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] apo [e] {PREP} [g] asqeneiaj [e] {N-GSF} [g] egenhqhsan [e] (5675) {V-AOI-3P} [g] iscuroi [e] {A-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] polemw [e] {N-DSM} [g] parembolaj [e] {N-APF} [g] eklinan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] allotriwn [e] {A-GPM} 35 [g] elabon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] gunaikej [e] {N-NPF} [g] ex [e] {PREP} [g] anastasewj [e] {N-GSF} [g] touj [e] {T-APM} [g] nekrouj [e] {A-APM} [g] autwn [e] {P-GPF} [g] alloi [e] {A-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] etumpanisqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] ou [e] {PRT -N} [g] prosdexamenoi [e] (5666) {V-ADP-NPM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] apolutrwsin [e] {N-ASF} [g] ina [e] {CONJ} [g] kreittonoj [e] {A-GSF} [g] anastasewj [e] {N-GSF} [g] tucwsin [e] (5632) {V-2AAS-3P} 36 [g] eteroi [e] {A-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] empaigmwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] mastigwn [e] {N-GPF} [g] peiran [e] {N-ASF} [g] elabon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] eti [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] desmwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] fulakhj [e] {N-GSF} 37 [g] eliqasqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] eprisqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] epeirasqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] en [e] {PREP} [g] fonw [e] {N-DSM} [g] macairaj [e] {N-GSF} [g] apeqanon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] perihlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] mhlwtaij [e] {N-DPF} [g] en [e] {PREP} [g] aigeioij [e] {A-DPN} [g] dermasin [e] {N-DPN} [g] usteroumenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] qlibomenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] kakoucoumenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} 38 [g] wn [e] {R-GPM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] axioj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kosmoj [e] {N-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] erhmiaij [e] {N-DPF} [g] planwmenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oresin [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] sphlaioij [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] opaij [e] {N-DPF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} 39 [g] kai [e] {CONJ} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] marturhqentej [e] (5685) {V-APP-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] pistewj [e] {N-GSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ekomisanto [e] (5668) {V-AMI-3P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] epaggelian [e] {N-ASF} 40 [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] peri [e] {PREP} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] kreitton [e] {A-ASN} [g] ti [e] {X-ASN} [g] probleyamenou [e] (5671) {V-AMP-GSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] cwrij [e] {ADV} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] teleiwqwsin [e] (5686) {V-APS-3P}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev