Hebrews 7
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] outoj [e] {D-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] melcisedek [e] {N-PRI} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] salhm [e] {N-PRI} [g] iereuj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uyistou [e] {A-GSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] sunanthsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] upostrefonti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kophj [e] {N-GSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] basilewn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] euloghsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] auton [e] {P-ASM} 2 [g] w [e] {R-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dekathn [e] {A-ASF} [g] apo [e] {PREP} [g] pantwn [e] {A-GPN} [g] emerisen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] prwton [e] {ADV} [g] men [e] {PRT} [g] ermhneuomenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] dikaiosunhj [e] {N-GSF} [g] epeita [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] salhm [e] {N-PRI} [g] o [e] {R-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] basileuj [e] {N-NSM} [g] eirhnhj [e] {N-GSF} 3 [g] apatwr [e] {A-NSM} [g] amhtwr [e] {A-NSM} [g] agenealoghtoj [e] {A-NSM} [g] mhte [e] {CONJ} [g] archn [e] {N-ASF} [g] hmerwn [e] {N-GPF} [g] mhte [e] {CONJ} [g] zwhj [e] {N-GSF} [g] teloj [e] {N-ASN} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] afwmoiwmenoj [e] (5772) {V-RPP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] uiw [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] menei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] iereuj [e] {N-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] dihnekej [e] {A-ASN} 4 [g] qewreite [e] (5719) {V-PAI-2P} (5720) {V-PAM-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] phlikoj [e] {A-NSM} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] w [e] {R-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dekathn [e] {A-ASF} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] akroqiniwn [e] {N-GPN} [g] o [e] {T-NSM} [g] patriarchj [e] {N-NSM} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] men [e] {PRT} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] uiwn [e] {N-GPM} [g] leui [e] {N-PRI} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ierateian [e] {N-ASF} [g] lambanontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] entolhn [e] {N-ASF} [g] ecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] apodekatoun [e] (5721) {V-PAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] laon [e] {N-ASM} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] toutestin [e] {D-NSN -C} (5748) {V-PXI -C} [g] touj [e] {T-APM} [g] adelfouj [e] {N-APM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kaiper [e] {CONJ} [g] exelhluqotaj [e] (5761) {V-RAP-APM} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] osfuoj [e] {N-GSF} [g] abraam [e] {N-PRI} 6 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] genealogoumenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] ex [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] dedekatwken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] econta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] taj [e] {T-APF} [g] epaggeliaj [e] {N-APF} [g] euloghken [e] (5758) {V-RAI-3S} 7 [g] cwrij [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] pashj [e] {A-GSF} [g] antilogiaj [e] {N-GSF} [g] to [e] {T-NSN} [g] elatton [e] {A-NSN} [g] upo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kreittonoj [e] {A-GSM} [g] eulogeitai [e] (5743) {V-PPI-3S} 8 [g] kai [e] {CONJ} [g] wde [e] {ADV} [g] men [e] {PRT} [g] dekataj [e] {A-APF} [g] apoqnhskontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] anqrwpoi [e] {N-NPM} [g] lambanousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ekei [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] marturoumenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] zh [e] (5719) {V-PAI-3S} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] wj [e] {ADV} [g] epoj [e] {N-ASN} [g] eipein [e] (5629) {V-2AAN} [g] dia [e] {PREP} [g] abraam [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] leui [e] {N-PRI} [g] o [e] {T-NSM} [g] dekataj [e] {A-APF} [g] lambanwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] dedekatwtai [e] (5769) {V-RPI-3S} 10 [g] eti [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] osfui [e] {N-DSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] ote [e] {ADV} [g] sunhnthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] melcisedek [e] {N-PRI} 11 | [g] ei [e] {COND} [g] men [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] teleiwsij [e] {N-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] leuitikhj [e] {A-GSF} [g] ierwsunhj [e] {N-GSF} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] laoj [e] {N-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] ep [e] {PREP} [g] auth [e] {P-DSF} [g] nenomoqethto [e] (5718) {V-LPI-3S} [g] tij [e] {I-NSF} [g] eti [e] {ADV} [g] creia [e] {N-NSF} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] taxin [e] {N-ASF} [g] melcisedek [e] {N-PRI} [g] eteron [e] {A-ASM} [g] anistasqai [e] (5733) {V-PMN} [g] ierea [e] {N-ASM}[g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] taxin [e] {N-ASF} [g] aarwn [e] {N-PRI} [g] legesqai [e] (5745) {V-PPN} 12 [g] metatiqemenhj [e] (5746) {V-PPP-GSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ierwsunhj [e] {N-GSF} [g] ex [e] {PREP} [g] anagkhj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] metaqesij [e] {N-NSF} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 13 [g] ef [e] {PREP} [g] on [e] {R-ASM} [g] gar [e] {CONJ} [g] legetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] fulhj [e] {N-GSF} [g] eteraj [e] {A-GSF} [g] meteschken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] af [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] proseschken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] tw [e] {T-DSN} [g] qusiasthriw [e] {N-DSN} 14 [g] prodhlon [e] {A-NSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] ex [e] {PREP} [g] iouda [e] {N-GSM} [g] anatetalken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] eij [e] {PREP} [g] hn [e] {R-ASF} [g] fulhn [e] {N-ASF} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] peri [e] {PREP} [g] ierwsunhj [e] {N-GSF} [g] mwshj [e] {N-NSM} [g] elalhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} 15 [g] kai [e] {CONJ} [g] perissoteron [e] {A-NSN -C} [g] eti [e] {ADV} [g] katadhlon [e] {A-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ei [e] {COND} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] omoiothta [e] {N-ASF} [g] melcisedek [e] {N-PRI} [g] anistatai [e] (5731) {V-PMI-3S} [g] iereuj [e] {N-NSM} [g] eteroj [e] {A-NSM} 16 [g] oj [e] {R-NSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] kata [e] {PREP} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] entolhj [e] {N-GSF} [g] sarkikhj [e] {A-GSF} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] alla [e] {CONJ} [g] kata [e] {PREP} [g] dunamin [e] {N-ASF} [g] zwhj [e] {N-GSF} [g] akatalutou [e] {A-GSF} 17 [g] marturei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] su [e] {P-2NS} [g] iereuj [e] {N-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] taxin [e] {N-ASF} [g] melcisedek [e] {N-PRI} 18 [g] aqethsij [e] {N-NSF} [g] men [e] {PRT} [g] gar [e] {CONJ} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] proagoushj [e] (5723) {V-PAP-GSF} [g] entolhj [e] {N-GSF} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] authj [e] {P-GSF} [g] asqenej [e] {A-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] anwfelej [e] {A-ASN} 19 [g] ouden [e] {A-ASN} [g] gar [e] {CONJ} [g] eteleiwsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] epeisagwgh [e] {N-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] kreittonoj [e] {A-GSF} [g] elpidoj [e] {N-GSF} [g] di [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] eggizomen [e] (5719) {V-PAI-1P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] kaq [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] cwrij [e] {ADV} [g] orkwmosiaj [e] {N-GSF} 21 [g] oi [e] {T-NPM} [g] men [e] {PRT} [g] gar [e] {CONJ} [g] cwrij [e] {ADV} [g] orkwmosiaj [e] {N-GSF} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] iereij [e] {N-NPM} [g] gegonotej [e] (5756) {V-2RAP-NPM} (7-21) [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] meta [e] {PREP} [g] orkwmosiaj [e] {N-GSF} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] legontoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] wmosen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] metamelhqhsetai [e] (5700) {V-FOI-3S} [g] su [e] {P-2NS} [g] iereuj [e] {N-NSM}[g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] kata [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] taxin [e] {N-ASF} [g] melcisedek [e] {N-PRI} 22 [g] kata [e] {PREP} [g] tosouton [e] {D-ASN} [g] kreittonoj [e] {A-GSF} [g] diaqhkhj [e] {N-GSF} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] egguoj [e] {A-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} 23 [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] men [e] {PRT} [g] pleionej [e] {A-NPM -C} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] gegonotej [e] (5756) {V-2RAP-NPM} [g] iereij [e] {N-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] qanatw [e] {N-DSM} [g] kwluesqai [e] (5745) {V-PPN} [g] paramenein [e] (5721) {V-PAN} 24 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] menein [e] (5721) {V-PAN} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] aparabaton [e] {A-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ierwsunhn [e] {N-ASF} 25 [g] oqen [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] swzein [e] (5721) {V-PAN} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] pantelej [e] {A-ASN} [g] dunatai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] prosercomenouj [e] (5740) {V-PNP-APM} [g] di [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] pantote [e] {ADV} [g] zwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] entugcanein [e] (5721) {V-PAN} [g] uper [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} 26 [g] toioutoj [e] {D-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] eprepen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] arciereuj [e] {N-NSM} [g] osioj [e] {A-NSM} [g] akakoj [e] {A-NSM} [g] amiantoj [e] {A-NSM} [g] kecwrismenoj [e] (5772) {V-RPP-NSM} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] amartwlwn [e] {A-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] uyhloteroj [e] {A-NSM -C} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] genomenoj [e] (5637) {V-2ADP-NSM} 27 [g] oj [e] {R-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kaq [e] {PREP} [g] hmeran [e] {N-ASF} [g] anagkhn [e] {N-ASF} [g] wsper [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] arciereij [e] {N-NPM} [g] proteron [e] {ADV} [g] uper [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] idiwn [e] {A-GPM} [g] amartiwn [e] {N-GPF} [g] qusiaj [e] {N-APF} [g] anaferein [e] (5721) {V-PAN} [g] epeita [e] {ADV} [g] twn [e] {T-GPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] laou [e] {N-GSM} [g] touto [e] {D-ASN} [g] gar [e] {CONJ} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] efapax [e] {ADV} [g] eauton [e] {F-3ASM} [g] anenegkaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} 28 [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] anqrwpouj [e] {N-APM} [g] kaqisthsin [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] arciereij [e] {N-APM} [g] econtaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] asqeneian [e] {N-ASF} [g] o [e] {T-NSM} [g] logoj [e] {N-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] orkwmosiaj [e] {N-GSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] meta [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] teteleiwmenon [e] (5772) {V-RPP-ASM}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev