John 20
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] th [e] {T-DSF} [g] de [e] {CONJ} [g] mia [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPN} [g] sabbatwn [e] {N-GPN} [g] maria [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] magdalhnh [e] {N-NSF} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] prwi [e] {ADV} [g] skotiaj [e] {N-GSF} [g] eti [e] {ADV} [g] oushj [e] (5752) {V-PXP-GSF} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] blepei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] liqon [e] {N-ASM} [g] hrmenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] mnhmeiou [e] {N-GSN} 2 [g] trecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] oun [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] simwna [e] {N-ASM} [g] petron [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] allon [e] {A-ASM} [g] maqhthn [e] {N-ASM} [g] on [e] {R-ASM} [g] efilei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] hran [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] mnhmeiou [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] pou [e] {PRT -I} [g] eqhkan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} 3 [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] oun [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] petroj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] alloj [e] {A-NSM} [g] maqhthj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hrconto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} 4 [g] etrecon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] duo [e] {N-NUI} [g] omou [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] alloj [e] {A-NSM} [g] maqhthj [e] {N-NSM} [g] proedramen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] tacion [e] {ADV -C} [g] tou [e] {T-GSM} [g] petrou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] prwtoj [e] {A-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] parakuyaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] blepei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] keimena [e] (5740) {V-PNP-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] oqonia [e] {N-APN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mentoi [e] {CONJ} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} 6 [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] oun [e] {CONJ} [g] simwn [e] {N-NSM} [g] petroj [e] {N-NSM} [g] akolouqwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] qewrei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] oqonia [e] {N-APN} [g] keimena [e] (5740) {V-PNP-APN} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] soudarion [e] {N-ASN} [g] o [e] {R-NSN} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kefalhj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] oqoniwn [e] {N-GPN} [g] keimenon [e] (5740) {V-PNP-ASN} [g] alla [e] {CONJ} [g] cwrij [e] {ADV} [g] entetuligmenon [e] (5772) {V-RPP-ASN} [g] eij [e] {PREP} [g] ena [e] {N-ASM} [g] topon [e] {N-ASM} 8 [g] tote [e] {ADV} [g] oun [e] {CONJ} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] alloj [e] {A-NSM} [g] maqhthj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] prwtoj [e] {A-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] eiden [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] episteusen [e] (5656) {V-AAI-3S} 9 [g] oudepw [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] hdeisan [e] (5715) {V-LAI-3P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] grafhn [e] {N-ASF} [g] oti [e] {CONJ} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ek [e] {PREP} [g] nekrwn [e] {A-GPM} [g] anasthnai [e] (5629) {V-2AAN} 10 [g] aphlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] oun [e] {CONJ} [g] palin [e] {ADV} [g] proj [e] {PREP} [g] eautouj [e] {F-3APM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} 11 | [g] maria [e] {N-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] eisthkei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} [g] klaiousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] exw [e] {ADV} [g] wj [e] {ADV} [g] oun [e] {CONJ} [g] eklaien [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] parekuyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mnhmeion [e] {N-ASN} 12 [g] kai [e] {CONJ} [g] qewrei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] duo [e] {N-NUI} [g] aggelouj [e] {N-APM} [g] en [e] {PREP} [g] leukoij [e] {A-DPN} [g] kaqezomenouj [e] (5740) {V-PNP-APM} [g] ena [e] {N-ASM} [g] proj [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] kefalh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ena [e] {N-ASM} [g] proj [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] posin [e] {N-DPM} [g] opou [e] {ADV} [g] ekeito [e] (5711) {V-INI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] swma [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} 13 [g] kai [e] {CONJ} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] auth [e] {P-DSF} [g] ekeinoi [e] {D-NPM} [g] gunai [e] {N-VSF} [g] ti [e] {I-ASN} [g] klaieij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] hran [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oida [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] pou [e] {PRT -I} [g] eqhkan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-APN} [g] eipousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] estrafh [e] (5648) {V-2API-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] opisw [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] qewrei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] estwta [e] (5761) {V-RAP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hdei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} 15 [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] gunai [e] {N-VSF} [g] ti [e] {I-NSN} [g] klaieij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] tina [e] {I-ASM} [g] zhteij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] ekeinh [e] {D-NSF} [g] dokousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] khpouroj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] ei [e] {COND} [g] su [e] {P-2NS} [g] ebastasaj [e] (5656) {V-AAI-2S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eipe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] pou [e] {PRT -I} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eqhkaj [e] (5656) {V-AAI-2S} [g] kagw [e] {P-1NS -C} [g] auton [e] {P-ASM} [g] arw [e] (5692) {V-FAI-1S} 16 [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] maria [e] {N-VSF} [g] strafeisa [e] (5651) {V-2APP-NSF} [g] ekeinh [e] {D-NSF} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] rabbouni [e] {ARAM} [g] o [e] {R-NSN} [g] legetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] didaskale [e] {N-VSM} 17 [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] mou [e] {P-1GS} [g] aptou [e] (5732) {V-PMM-2S} [g] oupw [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] anabebhka [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] poreuou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] de [e] {CONJ} [g] proj [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] adelfouj [e] {N-APM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] anabainw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] patera [e] {N-ASM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] kai [e] {CONJ} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] umwn [e] {P-2GP} 18 [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] maria [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] magdalhnh [e] {N-NSF} [g] apaggellousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ewraken [e] (5758) {V-RAI-3S-ATT} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-APN} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} 19 | [g] oushj [e] (5752) {V-PXP-GSF} [g] oun [e] {CONJ} [g] oyiaj [e] {A-GSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] mia [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPN} [g] sabbatwn [e] {N-GPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPF} [g] qurwn [e] {N-GPF} [g] kekleismenwn [e] (5772) {V-RPP-GPM} [g] opou [e] {ADV} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] sunhgmenoi [e] (5772) {V-RPP-NPM} [g] dia [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] fobon [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ioudaiwn [e] {A-GPM} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] esth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] meson [e] {A-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] eirhnh [e] {N-NSF} [g] umin [e] {P-2DP} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-ASN} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] edeixen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] taj [e] {T-APF} [g] ceiraj [e] {N-APF} [g] kai [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pleuran [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ecarhsan [e] (5644) {V-2AOI-3P} [g] oun [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} 21 [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] oun [e] {CONJ} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] palin [e] {ADV} [g] eirhnh [e] {N-NSF} [g] umin [e] {P-2DP} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] apestalken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] me [e] {P-1AS} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] kagw [e] {P-1NS -C} [g] pempw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] touto [e] {D-ASN} [g] eipwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] enefushsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] labete [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] pneuma [e] {N-ASN} [g] agion [e] {A-ASN} 23 [g] an [e] {PRT} [g] tinwn [e] {X-GPM} [g] afhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] taj [e] {T-APF} [g] amartiaj [e] {N-APF} [g] afientai [e] (5743) {V-PPI-3P} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] an [e] {PRT} [g] tinwn [e] {X-GPM} [g] krathte [e] (5725) {V-PAS-2P} [g] kekrathntai [e] (5769) {V-RPI-3P} 24 [g] qwmaj [e] {N-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eij [e] {N-NSM} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] o [e] {T-NSM} [g] legomenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] didumoj [e] {N-NSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] met [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] ote [e] {ADV} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} 25 [g] elegon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] oun [e] {CONJ} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] alloi [e] {A-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] ewrakamen [e] (5758) {V-RAI-1P-ATT} [g] ton [e] {T-ASM} [g] kurion [e] {N-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ean [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] idw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] cersin [e] {N-DPF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] tupon [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] hlwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ}[g] balw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] daktulon [e] {N-ASM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] tupon [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] hlwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] balw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ceira [e] {N-ASF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pleuran [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] pisteusw [e] (5692) {V-FAI-1S} 26 | [g] kai [e] {CONJ} [g] meq [e] {PREP} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] oktw [e] {N-NUI} [g] palin [e] {ADV} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] esw [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] qwmaj [e] {N-NSM} [g] met [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] twn [e] {T-GPF} [g] qurwn [e] {N-GPF} [g] kekleismenwn [e] (5772) {V-RPP-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] esth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] meson [e] {A-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eirhnh [e] {N-NSF} [g] umin [e] {P-2DP} 27 [g] eita [e] {ADV} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qwma [e] {N-DSM} [g] fere [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] daktulon [e] {N-ASM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] wde [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] taj [e] {T-APF} [g] ceiraj [e] {N-APF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] fere [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ceira [e] {N-ASF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] bale [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] pleuran [e] {N-ASF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ginou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] apistoj [e] {A-NSM} [g] alla [e] {CONJ} [g] pistoj [e] {A-NSM} 28 [g] kai [e] {CONJ} [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] qwmaj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} 29 [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ewrakaj [e] (5758) {V-RAI-2S-ATT} [g] me [e] {P-1AS} [g] qwma [e] {N-VSM} [g] pepisteukaj [e] (5758) {V-RAI-2S} [g] makarioi [e] {A-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] pisteusantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} 30 [g] polla [e] {A-APN} [g] men [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] alla [e] {A-APN} [g] shmeia [e] {N-APN} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] enwpion [e] {ADV} [g] twn [e] {T-GPM} [g] maqhtwn [e] {N-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] a [e] {R-NPN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] gegrammena [e] (5772) {V-RPP-NPN} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] bibliw [e] {N-DSN} [g] toutw [e] {D-DSN} 31 [g] tauta [e] {D-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] gegraptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] pisteushte [e] (5661) {V-AAS-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ina [e] {CONJ} [g] pisteuontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] zwhn [e] {N-ASF} [g] echte [e] (5725) {V-PAS-2P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] autou [e] {P-GSM}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev