Luke 17
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] proj [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] maqhtaj [e] {N-APM} [g] anendekton [e] {A-NSN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] tou [e] {T-GSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] elqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ta [e] {T-APN} [g] skandala [e] {N-APN} [g] ouai [e] {INJ} [g] de [e] {CONJ} [g] di [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 2 [g] lusitelei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ei [e] {COND} [g] muloj [e] {N-NSM} [g] onikoj [e] {A-NSM} [g] perikeitai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] peri [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] trachlon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] erriptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] h [e] {PRT} [g] ina [e] {CONJ} [g] skandalish [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] ena [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] mikrwn [e] {A-GPM} [g] toutwn [e] {D-GPM} 3 [g] prosecete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] eautoij [e] {F-3DPM} [g] ean [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] amarth [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] se [e] {P-2AS} [g] o [e] {T-NSM} [g] adelfoj [e] {N-NSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] epitimhson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] metanohsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] afej [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] autw [e] {P-DSM} 4 [g] kai [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] eptakij [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] amarth [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] se [e] {P-2AS} [g] kai [e] {CONJ} [g] eptakij [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] epistreyh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] se [e] {P-2AS} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] metanow [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] afhseij [e] (5692) {V-FAI-2S} [g] autw [e] {P-DSM} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] apostoloi [e] {N-NPM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kuriw [e] {N-DSM} [g] prosqej [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] pistin [e] {N-ASF} 6 [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] ei [e] {COND} [g] eicete [e] (5707) {V-IAI-2P} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] wj [e] {ADV} [g] kokkon [e] {N-ASM} [g] sinapewj [e] {N-GSN} [g] elegete [e] (5707) {V-IAI-2P} [g] an [e] {PRT} [g] th [e] {T-DSF} [g] sukaminw [e] {A-DSM} [g] tauth [e] {D-DSF} [g] ekrizwqhti [e] (5682) {V-APM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] futeuqhti [e] (5682) {V-APM-2S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] qalassh [e] {N-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] uphkousen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] an [e] {PRT} [g] umin [e] {P-2DP} 7 [g] tij [e] {I-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ex [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] doulon [e] {N-ASM} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] arotriwnta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] poimainonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] oj [e] {R-NSM} [g] eiselqonti [e] (5631) {V-2AAP-DSM} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] agrou [e] {N-GSM} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] euqewj [e] {ADV} [g] parelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] anapesai [e] (5669) {V-AMM-2S} 8 [g] all [e] {CONJ} [g] ouci [e] {PRT -I} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] etoimason [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] ti [e] {I-ASN} [g] deipnhsw [e] (5661) {V-AAS-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] perizwsamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] diakonei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] ewj [e] {CONJ} [g] fagw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] piw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] kai [e] {CONJ} [g] meta [e] {PREP} [g] tauta [e] {D-APN} [g] fagesai [e] (5695) {V-FDI-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] piesai [e] (5695) {V-FDI-2S} [g] su [e] {P-2NS} 9 [g] mh [e] {PRT -N} [g] carin [e] {N-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] doulw [e] {N-DSM} [g] ekeinw [e] {D-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] diatacqenta [e] (5685) {V-APP-APN} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dokw [e] (5719) {V-PAI-1S -C} 10 [g] outwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] otan [e] {CONJ} [g] poihshte [e] (5661) {V-AAS-2P} [g] panta [e] {A-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] diatacqenta [e] (5685) {V-APP-APN} [g] umin [e] {P-2DP} [g] legete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] douloi [e] {N-NPM} [g] acreioi [e] {A-NPM} [g] esmen [e] (5748) {V-PXI-1P} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] wfeilomen [e] (5707) {V-IAI-1P} [g] poihsai [e] (5658) {V-AAN} [g] pepoihkamen [e] (5758) {V-RAI-1P} 11 | [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] poreuesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] dihrceto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] dia [e] {PREP} [g] mesou [e] {A-GSN} [g] samareiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] galilaiaj [e] {N-GSF} 12 [g] kai [e] {CONJ} [g] eisercomenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] tina [e] {X-ASF} [g] kwmhn [e] {N-ASF} [g] aphnthsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] deka [e] {N-NUI} [g] leproi [e] {A-NPM} [g] andrej [e] {N-NPM} [g] oi [e] {R-NPM} [g] esthsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] porrwqen [e] {ADV} 13 [g] kai [e] {CONJ} [g] autoi [e] {P-NPM} [g] hran [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] fwnhn [e] {N-ASF} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] ihsou [e] {N-VSM} [g] epistata [e] {N-VSM} [g] elehson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmaj [e] {P-1AP} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] poreuqentej [e] (5679) {V-AOP-NPM} [g] epideixate [e] (5657) {V-AAM-2P} [g] eautouj [e] {F-3APM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] iereusin [e] {N-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] upagein [e] (5721) {V-PAN} [g] autouj [e] {P-APM} [g] ekaqarisqhsan [e] (5681) {V-API-3P} 15 [g] eij [e] {N-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ex [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] iaqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] upestreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] meta [e] {PREP} [g] fwnhj [e] {N-GSF} [g] megalhj [e] {A-GSF} [g] doxazwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] proswpon [e] {N-ASN} [g] para [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eucaristwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] samareithj [e] {N-NSM} 17 [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ouci [e] {PRT -I} [g] oi [e] {T-NPM} [g] deka [e] {N-NUI} [g] ekaqarisqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] ennea [e] {N-NUI} [g] pou [e] {PRT -I} 18 [g] ouc [e] {PRT -N} [g] eureqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] upostreyantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] dounai [e] (5629) {V-2AAN} [g] doxan [e] {N-ASF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] o [e] {T-NSM} [g] allogenhj [e] {A-NSM} [g] outoj [e] {D-NSM} 19 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] anastaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] poreuou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] h [e] {T-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] seswken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] se [e] {P-2AS} 20 | [g] eperwthqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] upo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] farisaiwn [e] {N-GPM} [g] pote [e] {PRT -I} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] meta [e] {PREP} [g] parathrhsewj [e] {N-GSF} 21 [g] oude [e] {ADV} [g] erousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] wde [e] {ADV} [g] h [e] {PRT} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] ekei [e] {ADV} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] gar [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] entoj [e] {ADV} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} 22 [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] proj [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] maqhtaj [e] {N-APM} [g] eleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] ote [e] {ADV} [g] epiqumhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] mian [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPF} [g] hmerwn [e] {N-GPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] idein [e] (5629) {V-2AAN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oyesqe [e] (5695) {V-FDI-2P} 23 [g] kai [e] {CONJ} [g] erousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] umin [e] {P-2DP} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] wde [e] {ADV} [g] h [e] {PRT} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] ekei [e] {ADV} [g] mh [e] {PRT -N} [g] apelqhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] mhde [e] {CONJ} [g] diwxhte [e] (5661) {V-AAS-2P} 24 [g] wsper [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] astraph [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] astraptousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] up [e] {PREP} [g] ouranon [e] {N-ASM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] up [e] {PREP} [g] ouranon [e] {N-ASM} [g] lampei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] outwj [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} 25 [g] prwton [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] polla [e] {A-APN} [g] paqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] kai [e] {CONJ} [g] apodokimasqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] geneaj [e] {N-GSF} [g] tauthj [e] {D-GSF} 26 [g] kai [e] {CONJ} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nwe [e] {N-PRI} [g] outwj [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} 27 [g] hsqion [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] epinon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] egamoun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] exegamizonto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] acri [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] nwe [e] {N-PRI} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kibwton [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kataklusmoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] apwlesen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] apantaj [e] {A-APM} 28 [g] omoiwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] wj [e] {ADV} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] lwt [e] {N-PRI} [g] hsqion [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] epinon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] hgorazon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] epwloun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] efuteuon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] wkodomoun [e] (5707) {V-IAI-3P} 29 [g] h [e] {R-DSF} [g] de [e] {CONJ} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] lwt [e] {N-PRI} [g] apo [e] {PREP} [g] sodomwn [e] {N-GPN} [g] ebrexen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] pur [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] qeion [e] {N-ASN} [g] ap [e] {PREP} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] apwlesen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] apantaj [e] {A-APM} 30 [g] kata [e] {PREP} [g] tauta [e] {N-APN -C} {D-APN} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] h [e] {R-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] apokaluptetai [e] (5743) {V-PPI-3S} 31 [g] en [e] {PREP} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] oj [e] {R-NSM} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] dwmatoj [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-NPN} [g] skeuh [e] {N-NPN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] katabatw [e] (5628) {V-2AAM-3S} [g] arai [e] (5658) {V-AAN} [g] auta [e] {P-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] agrw [e] {N-DSM} [g] omoiwj [e] {ADV} [g] mh [e] {PRT -N} [g] epistreyatw [e] (5657) {V-AAM-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] opisw [e] {ADV} 32 [g] mnhmoneuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] thj [e] {T-GSF} [g] gunaikoj [e] {N-GSF} [g] lwt [e] {N-PRI} 33 [g] oj [e] {R-NSM} [g] ean [e] {COND} [g] zhthsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] yuchn [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] swsai [e] (5658) {V-AAN} [g] apolesei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] authn [e] {P-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] oj [e] {R-NSM} [g] ean [e] {COND} [g] apolesh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] authn [e] {P-ASF} [g] zwogonhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] authn [e] {P-ASF} 34 [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] tauth [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] nukti [e] {N-DSF} [g] esontai [e] (5704) {V-FXI-3P} [g] duo [e] {N-NUI} [g] epi [e] {PREP} [g] klinhj [e] {N-GSF} [g] miaj [e] {N-GSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] eij [e] {N-NSM} [g] paralhfqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] eteroj [e] {A-NSM} [g] afeqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 35 [g] duo [e] {N-NUI} [g] esontai [e] (5704) {V-FXI-3P} [g] alhqousai [e] (5723) {V-PAP-NPF} [g] epi [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] auto [e] {P-ASN} [g]

h [e] {T-NSF} [g] mia [e] {N-NSF} [g] paralhfqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] etera [e] {A-NSF} [g] afeqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 36 [g] duo [e] {N-NUI} [g] esontai [e] (5704) {V-FXI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] agrw [e] {N-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] eij [e] {N-NSM} [g] paralhfqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] eteroj [e] {A-NSM} [g] afeqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] [e] 37 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqentej [e] (5679) {V-AOP-NPM} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] pou [e] {PRT -I} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] opou [e] {ADV} [g] to [e] {T-NSN} [g] swma [e] {N-NSN} [g] ekei [e] {ADV} [g] sunacqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] aetoi [e] {N-NPM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev