Luke 8
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kaqexhj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] diwdeuen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] kata [e] {PREP} [g] polin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] kwmhn [e] {N-ASF} [g] khrusswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] euaggelizomenoj [e] (5734) {V-PMP-NSM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] sun [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] gunaikej [e] {N-NPF} [g] tinej [e] {X-NPF} [g] ai [e] {R-NPF} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] teqerapeumenai [e] (5772) {V-RPP-NPF} [g] apo [e] {PREP} [g] pneumatwn [e] {N-GPN} [g] ponhrwn [e] {A-GPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] asqeneiwn [e] {N-GPF} [g] maria [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] kaloumenh [e] (5746) {V-PPP-NSF} [g] magdalhnh [e] {N-NSF} [g] af [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] daimonia [e] {N-NPN} [g] epta [e] {N-NUI} [g] exelhluqei [e] (5715) {V-LAI-3S} 3 [g] kai [e] {CONJ} [g] iwanna [e] {N-GSF} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] couza [e] {N-GSM} [g] epitropou [e] {N-GSM} [g] hrwdou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] sousanna [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eterai [e] {A-NPF} [g] pollai [e] {A-NPF} [g] aitinej [e] {R-NPF} [g] dihkonoun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] uparcontwn [e] (5723) {V-PAP-GPN} [g] autaij [e] {P-DPF} 4 | [g] suniontoj [e] (5752) {V-PXP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] oclou [e] {N-GSM} [g] pollou [e] {A-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] twn [e] {T-GPM} [g] kata [e] {PREP} [g] polin [e] {N-ASF} [g] epiporeuomenwn [e] (5740) {V-PNP-GPM} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] dia [e] {PREP} [g] parabolhj [e] {N-GSF} 5 [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] speirwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] speirai [e] (5658) {V-AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] sporon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] speirein [e] (5721) {V-PAN} [g] auton [e] {P-ASM} [g] o [e] {R-NSN} [g] men [e] {PRT} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] katepathqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-NPN} [g] peteina [e] {N-NPN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] katefagen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auto [e] {P-ASN} 6 [g] kai [e] {CONJ} [g] eteron [e] {A-NSN} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] petran [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] fuen [e] (5651) {V-2APP-NSN} [g] exhranqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] ikmada [e] {N-ASF} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] eteron [e] {A-NSN} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] mesw [e] {A-DSN} [g] twn [e] {T-GPF} [g] akanqwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] sumfueisai [e] (5651) {V-2APP-NPF} [g] ai [e] {T-NPF} [g] akanqai [e] {N-NPF} [g] apepnixan [e] (5656) {V-AAI-3P} (5656) {V-AAI-3P} [g] auto [e] {P-ASN} 8 [g] kai [e] {CONJ} [g] eteron [e] {A-NSN} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] agaqhn [e] {A-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] fuen [e] (5651) {V-2APP-NSN} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] ekatontaplasiona [e] {A-ASM} [g] tauta [e] {D-APN} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] efwnei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] wta [e] {N-APN} [g] akouein [e] (5721) {V-PAN} [g] akouetw [e] (5720) {V-PAM-3S} 9 [g] ephrwtwn [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] tij [e] {I-NSF} [g] eih [e] (5751) {V-PXO-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] parabolh [e] {N-NSF} [g] auth [e] {D-NSF} 10 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] dedotai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] gnwnai [e] (5629) {V-2AAN} [g] ta [e] {T-APN} [g] musthria [e] {N-APN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] basileiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] toij [e] {T-DPM} [g] de [e] {CONJ} [g] loipoij [e] {A-DPM} [g] en [e] {PREP} [g] parabolaij [e] {N-DPF} [g] ina [e] {CONJ} [g] blepontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] blepwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] suniwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} 11 [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] auth [e] {D-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] parabolh [e] {N-NSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] sporoj [e] {N-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] logoj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} 12 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] eita [e] {ADV} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] diaboloj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] airei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kardiaj [e] {N-GSF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] pisteusantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] swqwsin [e] (5686) {V-APS-3P} 13 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] petraj [e] {N-GSF} [g] oi [e] {R-NPM} [g] otan [e] {CONJ} [g] akouswsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] meta [e] {PREP} [g] caraj [e] {N-GSF} [g] decontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] rizan [e] {N-ASF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] oi [e] {R-NPM} [g] proj [e] {PREP} [g] kairon [e] {N-ASM} [g] pisteuousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] kairw [e] {N-DSM} [g] peirasmou [e] {N-GSM} [g] afistantai [e] (5736) {V-PNI-3P} 14 [g] to [e] {T-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] taj [e] {T-APF} [g] akanqaj [e] {N-APF} [g] peson [e] (5631) {V-2AAP-NSN} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] akousantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] upo [e] {PREP} [g] merimnwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ploutou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hdonwn [e] {N-GPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] biou [e] {N-GSM} [g] poreuomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] sumpnigontai [e] (5743) {V-PPI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] telesforousin [e] (5719) {V-PAI-3P} 15 [g] to [e] {T-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] kalh [e] {A-DSF} [g] gh [e] {N-DSF} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] kardia [e] {N-DSF} [g] kalh [e] {A-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] agaqh [e] {A-DSF} [g] akousantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] katecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] karpoforousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] upomonh [e] {N-DSF} 16 [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] lucnon [e] {N-ASF} [g] ayaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] kaluptei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] skeuei [e] {N-DSN} [g] h [e] {PRT} [g] upokatw [e] {ADV} [g] klinhj [e] {N-GSF} [g] tiqhsin [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] all [e] {CONJ} [g] epi [e] {PREP} [g] lucniaj [e] {N-GSF} [g] epitiqhsin [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] eisporeuomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] blepwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] to [e] {T-ASN} [g] fwj [e] {N-ASN} 17 [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] krupton [e] {A-NSN} [g] o [e] {R-NSN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] faneron [e] {A-NSN} [g] genhsetai [e] (5695) {V-FDI-3S} [g] oude [e] {ADV} [g] apokrufon [e] {A-NSN} [g] o [e] {R-NSN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gnwsqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] faneron [e] {A-ASN} [g] elqh [e] (5632) {V-2AAS-3S} 18 [g] blepete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] pwj [e] {ADV} [g] akouete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oj [e] {R-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] an [e] {PRT} [g] ech [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] doqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oj [e] {R-NSM} [g] an [e] {PRT} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ech [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] dokei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ecein [e] (5721) {V-PAN} [g] arqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} 19 [g] paregenonto [e] (5633) {V-2ADI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] h [e] {T-NSF} [g] mhthr [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] adelfoi [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hdunanto [e] (5711) {V-INI-3P-ATT} [g] suntucein [e] (5629) {V-2AAN} [g] autw [e] {P-DSM} [g] dia [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oclon [e] {N-ASM} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] aphggelh [e] (5648) {V-2API-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] legontwn [e] (5723) {V-PAP-GPM} [g] h [e] {T-NSF} [g] mhthr [e] {N-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] adelfoi [e] {N-NPM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] esthkasin [e] (5758) {V-RAI-3P} [g] exw [e] {ADV} [g] idein [e] (5629) {V-2AAN} [g] se [e] {P-2AS} [g] qelontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} 21 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] autouj [e] {P-APM} [g] mhthr [e] {N-NSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] adelfoi [e] {N-NPM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] outoi [e] {D-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] akouontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] poiountej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] auton [e] {P-ASM} 22 | [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] mia [e] {N-DSF} [g] twn [e] {T-GPF} [g] hmerwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] enebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] proj [e] {PREP} [g] autouj [e] {P-APM} [g] dielqwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] peran [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] limnhj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] anhcqhsan [e] (5681) {V-API-3P} 23 [g] pleontwn [e] (5723) {V-PAP-GPM} [g] de [e] {CONJ} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] afupnwsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] katebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] lailay [e] {N-NSF} [g] anemou [e] {N-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] limnhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] suneplhrounto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekinduneuon [e] (5707) {V-IAI-3P} 24 [g] proselqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] dihgeiran [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] epistata [e] {N-VSM} [g] epistata [e] {N-VSM} [g] apollumeqa [e] (5731) {V-PMI-1P} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] egerqeij [e] (5685) {V-APP-NSM} [g] epetimhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] anemw [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] kludwni [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSN} [g] udatoj [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] epausanto [e] (5668) {V-AMI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] galhnh [e] {N-NSF} 25 [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] pou [e] {PRT -I} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] fobhqentej [e] (5679) {V-AOP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] eqaumasan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] proj [e] {PREP} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] tij [e] {I-NSM} [g] ara [e] {PRT -I} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPM} [g] anemoij [e] {N-DPM} [g] epitassei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSN} [g] udati [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] upakouousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} 26 [g] kai [e] {CONJ} [g] katepleusan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] cwran [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] gadarhnwn [e] {A-GPM} [g] htij [e] {R-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] antiperan [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] galilaiaj [e] {N-GSF} 27 [g] exelqonti [e] (5631) {V-2AAP-DSM} [g] de [e] {CONJ} [g] autw [e] {P-DSM} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} [g] uphnthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] tij [e] {X-NSM} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] polewj [e] {N-GSF} [g] oj [e] {R-NSM} [g] eicen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] daimonia [e] {N-APN} [g] ek [e] {PREP} [g] cronwn [e] {N-GPM} [g] ikanwn [e] {A-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] imation [e] {N-ASN} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] enedidusketo [e] (5710) {V-IMI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] emenen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] all [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] mnhmasin [e] {N-DPN} 28 [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] anakraxaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] prosepesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] fwnh [e] {N-DSF} [g] megalh [e] {A-DSF} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ti [e] {I-NSN} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] kai [e] {CONJ} [g] soi [e] {P-2DS} [g] ihsou [e] {N-VSM} [g] uie [e] {N-VSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uyistou [e] {A-GSM} [g] deomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] sou [e] {P-2GS} [g] mh [e] {PRT -N} [g] me [e] {P-1AS} [g] basanishj [e] (5661) {V-AAS-2S} 29 [g]

parhggellen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] parhggeilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSN} [g] pneumati [e] {N-DSN} [g] tw [e] {T-DSN} [g] akaqartw [e] {A-DSN} [g] exelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] polloij [e] {A-DPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] cronoij [e] {N-DPM} [g] sunhrpakei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] edesmeito [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] alusesin [e] {N-DPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] pedaij [e] {N-DPF} [g] fulassomenoj [e] (5746) {V-PPP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] diarrhsswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] desma [e] {N-APN} [g] hlauneto [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] upo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] daimonoj [e] {N-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] taj [e] {T-APF} [g] erhmouj [e] {A-APF} 30 [g] ephrwthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] ti [e] {I-NSN} [g] soi [e] {P-2DS} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] onoma [e] {N-NSN} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] legewn [e] {N-NSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] daimonia [e] {N-NPN} [g] polla [e] {A-NPN} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} 31 [g] kai [e] {CONJ} [g] parekalei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] parekaloun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] epitaxh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] autoij [e] {P-DPN} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] abusson [e] {N-ASF} [g] apelqein [e] (5629) {V-2AAN} 32 [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] ekei [e] {ADV} [g] agelh [e] {N-NSF} [g] coirwn [e] {N-GPM} [g] ikanwn [e] {A-GPM} [g] boskomenwn [e] (5746) {V-PPP-GPM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] orei [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] parekaloun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] ina [e] {CONJ} [g] epitreyh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] autoij [e] {P-DPN} [g] eij [e] {PREP} [g] ekeinouj [e] {D-APM} [g] eiselqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] kai [e] {CONJ} [g] epetreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPN} 33 [g] exelqonta [e] (5631) {V-2AAP-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-NPN} [g] daimonia [e] {N-NPN} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] coirouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] wrmhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] agelh [e] {N-NSF} [g] kata [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] krhmnou [e] {N-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] limnhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] apepnigh [e] (5648) {V-2API-3S} 34 [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] boskontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] to [e] {T-ASN} [g] gegenhmenon [e] (5772) {V-RPP-ASN} [g] efugon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] apelqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] aphggeilan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] agrouj [e] {N-APM} 35 [g] exhlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] idein [e] (5629) {V-2AAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] gegonoj [e] (5756) {V-2RAP-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] euron [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] kaqhmenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] af [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] ta [e] {T-NPN} [g] daimonia [e] {N-NPN} [g] exelhluqei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] imatismenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] swfronounta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] para [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] efobhqhsan [e] (5675) {V-AOI-3P} 36 [g] aphggeilan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] idontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] pwj [e] {ADV} [g] eswqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] daimonisqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} 37 [g] kai [e] {CONJ} [g] hrwthsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] apan [e] {A-NSN} [g] to [e] {T-NSN} [g] plhqoj [e] {N-NSN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] pericwrou [e] {A-GSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] gadarhnwn [e] {A-GPM} [g] apelqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ap [e] {PREP} [g] autwn [e] {P-GPN} [g] oti [e] {CONJ} [g] fobw [e] {N-DSM} [g] megalw [e] {A-DSM} [g] suneiconto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] embaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] upestreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} 38 [g] edeeto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] autou [e] {P-GSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] af [e] {PREP} [g] ou [e] {R-GSM} [g] exelhluqei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] ta [e] {T-NPN} [g] daimonia [e] {N-NPN} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] sun [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} [g] apelusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} 39 [g] upostrefe [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] dihgou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] osa [e] {K-APN} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] soi [e] {P-2DS} [g] o [e] {T-NSM} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] aphlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kaq [e] {PREP} [g] olhn [e] {A-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] polin [e] {N-ASF} [g] khrusswn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] osa [e] {K-APN} [g] epoihsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} 40 | [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] upostreyai [e] (5658) {V-AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] apedexato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] gar [e] {CONJ} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] prosdokwntej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] auton [e] {P-ASM} 41 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] w [e] {R-DSM} [g] onoma [e] {N-NSN} [g] iaeiroj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] arcwn [e] {N-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sunagwghj [e] {N-GSF} [g] uphrcen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] peswn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] para [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] parekalei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] eiselqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oikon [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} 42 [g] oti [e] {CONJ} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] monogenhj [e] {A-NSF} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] wj [e] {ADV} [g] etwn [e] {N-GPN} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] auth [e] {P-NSF} {D-NSF} [g] apeqnhsken [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] upagein [e] (5721) {V-PAN} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] sunepnigon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} 43 [g] kai [e] {CONJ} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] ousa [e] (5752) {V-PXP-NSF} [g] en [e] {PREP} [g] rusei [e] {N-DSF} [g] aimatoj [e] {N-GSN} [g] apo [e] {PREP} [g] etwn [e] {N-GPN} [g] dwdeka [e] {N-NUI} [g] htij [e] {R-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] iatrouj [e] {N-APM} [g] prosanalwsasa [e] (5660) {V-AAP-NSF} [g] olon [e] {A-ASM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] bion [e] {N-ASM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] iscusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] up [e] {PREP} [g] oudenoj [e] {A-GSM} [g] qerapeuqhnai [e] (5683) {V-APN} 44 [g] proselqousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] opisqen [e] {ADV} [g] hyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] tou [e] {T-GSN} [g] kraspedou [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSN} [g] imatiou [e] {N-GSN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] paracrhma [e] {ADV} [g] esth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] rusij [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSN} [g] aimatoj [e] {N-GSN} [g] authj [e] {P-GSF} 45 [g] kai [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] tij [e] {I-NSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ayamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] arnoumenwn [e] (5740) {V-PNP-GPM} [g] de [e] {CONJ} [g] pantwn [e] {A-GPM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] petroj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] met [e] {PREP} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epistata [e] {N-VSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] sunecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] se [e] {P-2AS} [g] kai [e] {CONJ} [g] apoqlibousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] legeij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] tij [e] {I-NSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ayamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} 46 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] hyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] mou [e] {P-1GS} [g] tij [e] {X-NSF} {I-NSF} [g] egw [e] {P-1NS} [g] gar [e] {CONJ} [g] egnwn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] dunamin [e] {N-ASF} [g] exelqousan [e] (5631) {V-2AAP-ASF} [g] ap [e] {PREP} [g] emou [e] {P-1GS} 47 [g] idousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] elaqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] tremousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] prospesousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] autw [e] {P-DSM} [g] di [e] {PREP} [g] hn [e] {R-ASF} [g] aitian [e] {N-ASF} [g] hyato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] autou [e] {P-GSM} [g] aphggeilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] enwpion [e] {ADV} [g] pantoj [e] {A-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] laou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] wj [e] {ADV} [g] iaqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] paracrhma [e] {ADV} 48 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] qarsei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] qugater [e] {N-VSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] seswken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] se [e] {P-2AS} [g] poreuou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] eirhnhn [e] {N-ASF} 49 [g] eti [e] {ADV} [g] autou [e] {P-GSM} [g] lalountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] tij [e] {X-NSM} [g] para [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] arcisunagwgou [e] {N-GSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] teqnhken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] mh [e] {PRT -N} [g] skulle [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] didaskalon [e] {N-ASM} 50 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] akousaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] fobou [e] (5737) {V-PNM-2S} [g] monon [e] {ADV} [g] pisteue [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] swqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 51 [g] eiselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] afhken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] eiselqein [e] (5629) {V-2AAN} [g] oudena [e] {A-ASM} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] petron [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] iakwbon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] iwannhn [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] paidoj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] mhtera [e] {N-ASF} 52 [g] eklaion [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekoptonto [e] (5710) {V-IMI-3P} [g] authn [e] {P-ASF} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] mh [e] {PRT -N} [g] klaiete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] apeqanen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] alla [e] {CONJ} [g] kaqeudei [e] (5719) {V-PAI-3S} 53 [g] kai [e] {CONJ} [g] kategelwn [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eidotej [e] (5761) {V-RAP-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] apeqanen [e] (5627) {V-2AAI-3S} 54 [g] autoj [e] {P-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ekbalwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] exw [e] {ADV} [g] pantaj [e] {A-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] krathsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ceiroj [e] {N-GSF} [g] authj [e] {P-GSF} [g] efwnhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] h [e] {T-NSF} [g] paij [e] {N-NSF} [g] egeirou [e] (5728) {V-PEM-2S} 55 [g] kai [e] {CONJ} [g] epestreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] pneuma [e] {N-NSN} [g] authj [e] {P-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] anesth [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] paracrhma [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] dietaxen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] doqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] fagein [e] (5629) {V-2AAN} 56 [g] kai [e] {CONJ} [g] exesthsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] goneij [e] {N-NPM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] parhggeilen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] mhdeni [e] {A-DSM} [g] eipein [e] (5629) {V-2AAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] gegonoj [e] (5756) {V-2RAP-ASN}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev