Mark 11
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] ote [e] {ADV} [g] eggizousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] ierousalhm [e] {N-PRI} [g] eij [e] {PREP} [g] bhqfagh [e] {N-PRI} [g] kai [e] {CONJ} [g] bhqanian [e] {N-ASF} [g] proj [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] oroj [e] {N-ASN} [g] twn [e] {T-GPF} [g] elaiwn [e] {N-GPF} [g] apostellei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] duo [e] {N-NUI} [g] twn [e] {T-GPM} [g] maqhtwn [e] {N-GPM} [g] autou [e] {P-GSM} 2 [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] upagete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kwmhn [e] {N-ASF} [g] thn [e] {T-ASF} [g] katenanti [e] {ADV} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] kai [e] {CONJ} [g] euqewj [e] {ADV} [g] eisporeuomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] authn [e] {P-ASF} [g] eurhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] pwlon [e] {N-ASM} [g] dedemenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] ef [e] {PREP} [g] on [e] {R-ASM} [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] anqrwpwn [e] {N-GPM} [g] kekaqiken [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] lusantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] auton [e] {P-ASM} [g] agagete [e] (5628) {V-2AAM-2P} 3 [g] kai [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] tij [e] {X-NSM} [g] umin [e] {P-2DP} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] ti [e] {I-ASN} [g] poieite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] touto [e] {D-ASN} [g] eipate [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] creian [e] {N-ASF} [g] ecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] euqewj [e] {ADV} [g] auton [e] {P-ASM} [g] apostelei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] wde [e] {ADV} 4 [g] aphlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] euron [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] pwlon [e] {N-ASM} [g] dedemenon [e] (5772) {V-RPP-ASM} [g] proj [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] quran [e] {N-ASF} [g] exw [e] {ADV} [g] epi [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] amfodou [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] luousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} 5 [g] kai [e] {CONJ} [g] tinej [e] {X-NPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ekei [e] {ADV} [g] esthkotwn [e] (5761) {V-RAP-GPM} [g] elegon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ti [e] {I-ASN} [g] poieite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] luontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] pwlon [e] {N-ASM} 6 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] kaqwj [e] {ADV} [g] eneteilato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] afhkan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autouj [e] {P-APM} 7 [g] kai [e] {CONJ} [g] hgagon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] pwlon [e] {N-ASM} [g] proj [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] ihsoun [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] epebalon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ta [e] {T-APN} [g] imatia [e] {N-APN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekaqisen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ep [e] {PREP} [g] autw [e] {P-DSM} 8 [g] polloi [e] {A-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-APN} [g] imatia [e] {N-APN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] estrwsan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} [g] alloi [e] {A-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] stoibadaj [e] {N-APF} [g] ekopton [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] dendrwn [e] {N-GPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] estrwnnuon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] odon [e] {N-ASF} 9 [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] proagontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] akolouqountej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] ekrazon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] wsanna [e] {HEB} [g] euloghmenoj [e] (5772) {V-RPP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ercomenoj [e] (5740) {V-PNP-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] kuriou [e] {N-GSM} 10 [g] euloghmenh [e] (5772) {V-RPP-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] ercomenh [e] (5740) {V-PNP-NSF} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] en [e] {PREP} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] dauid [e] {N-PRI} [g] wsanna [e] {HEB} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] uyistoij [e] {A-DPN} 11 [g] kai [e] {CONJ} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ierosoluma [e] {N-ASF} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ieron [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] peribleyamenoj [e] (5671) {V-AMP-NSM} [g] panta [e] {A-APN} [g] oyiaj [e] {A-GSF} [g] hdh [e] {ADV} [g] oushj [e] (5752) {V-PXP-GSF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] wraj [e] {N-GSF} [g] exhlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] bhqanian [e] {N-ASF} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] dwdeka [e] {N-NUI} 12 | [g] kai [e] {CONJ} [g] th [e] {T-DSF} [g] epaurion [e] {ADV} [g] exelqontwn [e] (5631) {V-2AAP-GPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] apo [e] {PREP} [g] bhqaniaj [e] {N-GSF} [g] epeinasen [e] (5656) {V-AAI-3S} 13 [g] kai [e] {CONJ} [g] idwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] sukhn [e] {N-ASF} [g] makroqen [e] {ADV} [g] ecousan [e] (5723) {V-PAP-ASF} [g] fulla [e] {N-APN} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ei [e] {COND} [g] ara [e] {PRT} [g] eurhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ti [e] {X-ASN} [g] en [e] {PREP} [g] auth [e] {P-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ep [e] {PREP} [g] authn [e] {P-ASF} [g] ouden [e] {A-ASN} [g] euren [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] fulla [e] {N-APN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] kairoj [e] {N-NSM} [g] sukwn [e] {N-GPN} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] mhketi [e] {ADV} [g] ek [e] {PREP} [g] sou [e] {P-2GS} [g] eij [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] aiwna [e] {N-ASM} [g] mhdeij [e] {A-NSM} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] fagoi [e] (5630) {V-2AAO-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] hkouon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} 15 [g] kai [e] {CONJ} [g] ercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] eij [e] {PREP} [g] ierosoluma [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eiselqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ieron [e] {N-ASN} [g] hrxato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] ekballein [e] (5721) {V-PAN} [g] touj [e] {T-APM} [g] pwlountaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] agorazontaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] ierw [e] {N-DSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] taj [e] {T-APF} [g] trapezaj [e] {N-APF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] kollubistwn [e] {N-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] taj [e] {T-APF} [g] kaqedraj [e] {N-APF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] pwlountwn [e] (5723) {V-PAP-GPM} [g] taj [e] {T-APF} [g] peristeraj [e] {N-APF} [g] katestreyen [e] (5656) {V-AAI-3S} 16 [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hfien [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] tij [e] {X-NSM} [g] dienegkh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] skeuoj [e] {N-ASN} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] ierou [e] {N-GSN} 17 [g] kai [e] {CONJ} [g] edidasken [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gegraptai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] oikoj [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] oikoj [e] {N-NSM} [g] proseuchj [e] {N-GSF} [g] klhqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] pasin [e] {A-DPN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] eqnesin [e] {N-DPN} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] de [e] {CONJ} [g] epoihsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] sphlaion [e] {N-ASN} [g] lhstwn [e] {N-GPM} 18 [g] kai [e] {CONJ} [g] hkousan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] grammateij [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] arciereij [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ezhtoun [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] auton [e] {P-ASM} [g] apolesousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] efobounto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] gar [e] {CONJ} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] paj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ocloj [e] {N-NSM} [g] exeplhsseto [e] (5712) {V-IPI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] didach [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} 19 [g] kai [e] {CONJ} [g] ote [e] {ADV} [g] oye [e] {ADV} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] exeporeueto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] exw [e] {ADV} [g] thj [e] {T-GSF} [g] polewj [e] {N-GSF} 20 [g] kai [e] {CONJ} [g] prwi [e] {ADV} [g] paraporeuomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] eidon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] sukhn [e] {N-ASF} [g] exhrammenhn [e] (5772) {V-RPP-ASF} [g] ek [e] {PREP} [g] rizwn [e] {N-GPF} 21 [g] kai [e] {CONJ} [g] anamnhsqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] petroj [e] {N-NSM} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] rabbi [e] {HEB} [g] ide [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] h [e] {T-NSF} [g] sukh [e] {N-NSF} [g] hn [e] {R-ASF} [g] kathrasw [e] (5662) {V-ADI-2S} [g] exhrantai [e] (5769) {V-RPI-3S} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ecete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] pistin [e] {N-ASF} [g] qeou [e] {N-GSM} 23 [g] amhn [e] {HEB} [g] gar [e] {CONJ} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] oj [e] {R-NSM} [g] an [e] {PRT} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] tw [e] {T-DSN} [g] orei [e] {N-DSN} [g] toutw [e] {D-DSN} [g] arqhti [e] (5682) {V-APM-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] blhqhti [e] (5682) {V-APM-2S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] diakriqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] kardia [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] alla [e] {CONJ} [g] pisteush [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] oti [e] {CONJ} [g] a [e] {R-NPN} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ginetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] o [e] {R-ASN} [g] ean [e] {COND} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} 24 [g] dia [e] {PREP} [g] touto [e] {D-ASN} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] panta [e] {A-APN} [g] osa [e] {K-APN} [g] an [e] {PRT} [g] proseucomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] aiteisqe [e] (5731) {V-PMI-2P} [g] pisteuete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] lambanete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} 25 [g] kai [e] {CONJ} [g] otan [e] {CONJ} [g] sthkhte [e] (5725) {V-PAS-2P} [g] proseucomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] afiete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ei [e] {COND} [g] ti [e] {X-ASN} [g] ecete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] kata [e] {PREP} [g] tinoj [e] {X-GSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ouranoij [e] {N-DPM} [g] afh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ta [e] {T-APN} [g] paraptwmata [e] {N-APN} [g] umwn [e] {P-2GP} 26 [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] afiete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oude [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ouranoij [e] {N-DPM} [g] afhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ta [e] {T-APN} [g] paraptwmata [e] {N-APN} [g] umwn [e] {P-2GP} 27 | [g] kai [e] {CONJ} [g] ercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] palin [e] {ADV} [g] eij [e] {PREP} [g] ierosoluma [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] ierw [e] {N-DSN} [g] peripatountoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] auton [e] {P-ASM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] arciereij [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] grammateij [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] presbuteroi [e] {A-NPM} 28 [g] kai [e] {CONJ} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] poia [e] {I-DSF} [g] exousia [e] {N-DSF} [g] tauta [e] {D-APN} [g] poieij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] tij [e] {I-NSM} [g] soi [e] {P-2DS} [g] thn [e] {T-ASF} [g] exousian [e] {N-ASF} [g] tauthn [e] {D-ASF} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] ina [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-APN} [g] poihj [e] (5725) {V-PAS-2S} 29 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] eperwthsw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] kagw [e] {P-1NS -C} [g] ena [e] {N-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqhte [e] (5676) {V-AOM-2P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] kai [e] {CONJ} [g] erw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] en [e] {PREP} [g] poia [e] {I-DSF} [g] exousia [e] {N-DSF} [g] tauta [e] {D-APN} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S} 30 [g] to [e] {T-NSN} [g] baptisma [e] {N-NSN} [g] iwannou [e] {N-GSM} [g] ex [e] {PREP} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] h [e] {PRT} [g] ex [e] {PREP} [g] anqrwpwn [e] {N-GPM} [g] apokriqhte [e] (5676) {V-AOM-2P} [g] moi [e] {P-1DS} 31 [g] kai [e] {CONJ} [g] elogizonto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] eautouj [e] {F-3APM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] ean [e] {COND} [g] eipwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} [g] ex [e] {PREP} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] erei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] diati [e] {PRT -I} [g] oun [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] episteusate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] autw [e] {P-DSM} 32 [g] all [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] eipwmen [e] (5632) {V-2AAS-1P} [g] ex [e] {PREP} [g] anqrwpwn [e] {N-GPM} [g] efobounto [e] (5711) {V-INI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] laon [e] {N-ASM} [g] apantej [e] {A-NPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] eicon [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] iwannhn [e] {N-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] ontwj [e] {ADV} [g] profhthj [e] {N-NSM} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqentej [e] (5679) {V-AOP-NPM} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] oude [e] {ADV} [g] egw [e] {P-1NS} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] en [e] {PREP} [g] poia [e] {I-DSF} [g] exousia [e] {N-DSF} [g] tauta [e] {D-APN} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev