Matthew 15
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] tote [e] {ADV} [g] prosercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ihsou [e] {N-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] apo [e] {PREP} [g] ierosolumwn [e] {N-GPN} [g] grammateij [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] farisaioi [e] {N-NPM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} 2 [g] diati [e] {PRT -I} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] parabainousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] paradosin [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] presbuterwn [e] {A-GPM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] niptontai [e] (5731) {V-PMI-3P} [g] taj [e] {T-APF} [g] ceiraj [e] {N-APF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] otan [e] {CONJ} [g] arton [e] {N-ASM} [g] esqiwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} 3 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] diati [e] {PRT -I} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] parabainete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] entolhn [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] dia [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] paradosin [e] {N-ASF} [g] umwn [e] {P-2GP} 4 [g] o [e] {T-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] qeoj [e] {N-NSM} [g] eneteilato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] tima [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] mhtera [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] kakologwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] h [e] {PRT} [g] mhtera [e] {N-ASF} [g] qanatw [e] {N-DSM} [g] teleutatw [e] (5720) {V-PAM-3S} 5 [g] umeij [e] {P-2NP} [g] de [e] {CONJ} [g] legete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oj [e] {R-NSM} [g] an [e] {PRT} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] patri [e] {N-DSM} [g] h [e] {PRT} [g] th [e] {T-DSF} [g] mhtri [e] {N-DSF} [g] dwron [e] {N-NSN} [g] o [e] {R-ASN} [g] ean [e] {COND} [g] ex [e] {PREP} [g] emou [e] {P-1GS} [g] wfelhqhj [e] (5686) {V-APS-2S} 6 [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] timhsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] patera [e] {N-ASM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] h [e] {PRT} [g] thn [e] {T-ASF} [g] mhtera [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} (15 -6) [g] kai [e] {CONJ} [g] hkurwsate [e] (5656) {V-AAI-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] entolhn [e] {N-ASF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] dia [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] paradosin [e] {N-ASF} [g] umwn [e] {P-2GP} 7 [g] upokritai [e] {N-VPM} [g] kalwj [e] {ADV} [g] proefhteusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] peri [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] hsaiaj [e] {N-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} 8 [g] eggizei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] o [e] {T-NSM} [g] laoj [e] {N-NSM} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] tw [e] {T-DSN} [g] stomati [e] {N-DSN} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] toij [e] {T-DPN} [g] ceilesin [e] {N-DPN} [g] me [e] {P-1AS} [g] tima [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] kardia [e] {N-NSF} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] porrw [e] {ADV} [g] apecei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] emou [e] {P-1GS} 9 [g] mathn [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] sebontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] me [e] {P-1AS} [g] didaskontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] didaskaliaj [e] {N-APF} [g] entalmata [e] {N-APN} [g] anqrwpwn [e] {N-GPM} 10 | [g] kai [e] {CONJ} [g] proskalesamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oclon [e] {N-ASM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] akouete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] suniete [e] (5720) {V-PAM-2P} 11 [g] ou [e] {PRT -N} [g] to [e] {T-NSN} [g] eisercomenon [e] (5740) {V-PNP-NSN} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] stoma [e] {N-ASN} [g] koinoi [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] alla [e] {CONJ} [g] to [e] {T-NSN} [g] ekporeuomenon [e] (5740) {V-PNP-NSN} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] stomatoj [e] {N-GSN} [g] touto [e] {D-NSN} [g] koinoi [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} 12 [g] tote [e] {ADV} [g] proselqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oidaj [e] (5758) {V-RAI-2S} [g] oti [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] farisaioi [e] {N-NPM} [g] akousantej [e] (5660) {V-AAP-NPM} [g] ton [e] {T-ASM} [g] logon [e] {N-ASM} [g] eskandalisqhsan [e] (5681) {V-API-3P} 13 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] pasa [e] {A-NSF} [g] futeia [e] {N-NSF} [g] hn [e] {R-ASF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] efuteusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] o [e] {T-NSM} [g] ouranioj [e] {A-NSM} [g] ekrizwqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 14 [g] afete [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] odhgoi [e] {N-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] tufloi [e] {A-NPM} [g] tuflwn [e] {A-GPM} [g] tufloj [e] {A-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] tuflon [e] {A-ASM} [g] ean [e] {COND} [g] odhgh [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] amfoteroi [e] {A-NPM} [g] eij [e] {PREP} [g] boqunon [e] {N-ASM} [g] pesountai [e] (5699) {V-FNI-3P} 15 [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] petroj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] frason [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] parabolhn [e] {N-ASF} [g] tauthn [e] {D-ASF} 16 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] akmhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] asunetoi [e] {A-NPM} [g] este [e] (5748) {V-PXI-2P} 17 [g] oupw [e] {ADV} [g] noeite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] pan [e] {A-NSN} [g] to [e] {T-NSN} [g] eisporeuomenon [e] (5740) {V-PNP-NSN} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] stoma [e] {N-ASN} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] koilian [e] {N-ASF} [g] cwrei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] afedrwna [e] {N-ASM} [g] ekballetai [e] (5743) {V-PPI-3S} 18 [g] ta [e] {T-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] ekporeuomena [e] (5740) {V-PNP-NPN} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] stomatoj [e] {N-GSN} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kardiaj [e] {N-GSF} [g] exercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] kakeina [e] {D-NPN -C} [g] koinoi [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} 19 [g] ek [e] {PREP} [g] gar [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] kardiaj [e] {N-GSF} [g] exercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] dialogismoi [e] {N-NPM} [g] ponhroi [e] {A-NPM} [g] fonoi [e] {N-NPM} [g] moiceiai [e] {N-NPF} [g] porneiai [e] {N-NPF} [g] klopai [e] {N-NPF} [g] yeudomarturiai [e] {N-NPF} [g] blasfhmiai [e] {N-NPF} 20 [g] tauta [e] {D-NPN} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ta [e] {T-NPN} [g] koinounta [e] (5723) {V-PAP-NPN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} [g] to [e] {T-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] aniptoij [e] {A-DPM} [g] cersin [e] {N-DPF} [g] fagein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] koinoi [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] ton [e] {T-ASM} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} 21 | [g] kai [e] {CONJ} [g] exelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ekeiqen [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] anecwrhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] merh [e] {N-APN} [g] turou [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] sidwnoj [e] {N-GSF} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] cananaia [e] {A-NSF} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] oriwn [e] {N-GPN} [g] ekeinwn [e] {D-GPN} [g] exelqousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] ekraugasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] legousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] elehson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] me [e] {P-1AS} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] uie [e] {N-VSM} [g] dauid [e] {N-PRI} [g] h [e] {T-NSF} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kakwj [e] {ADV} [g] daimonizetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 23 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] apekriqh [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] logon [e] {N-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] proselqontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] hrwtwn [e] (5707) {V-IAI-3P} [g] auton [e] {P-ASM} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] apoluson [e] (5657) {V-AAM-2S} [g] authn [e] {P-ASF} [g] oti [e] {CONJ} [g] krazei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] opisqen [e] {ADV} [g] hmwn [e] {P-1GP} 24 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] apestalhn [e] (5648) {V-2API-1S} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] eij [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] probata [e] {N-APN} [g] ta [e] {T-APN} [g] apolwlota [e] (5756) {V-2RAP-APN} [g] oikou [e] {N-GSM} [g] israhl [e] {N-PRI} 25 [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] elqousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] prosekunei [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} [g] legousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] bohqei [e] (5720) {V-PAM-2S} [g] moi [e] {P-1DS} 26 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] kalon [e] {A-NSN} [g] labein [e] (5629) {V-2AAN} [g] ton [e] {T-ASM} [g] arton [e] {N-ASM} [g] twn [e] {T-GPN} [g] teknwn [e] {N-GPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] balein [e] (5629) {V-2AAN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] kunarioij [e] {N-DPN} 27 [g] h [e] {T-NSF} [g] de [e] {CONJ} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] nai [e] {PRT} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] gar [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-NPN} [g] kunaria [e] {N-NPN} [g] esqiei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPN} [g] yiciwn [e] {N-GPN} [g] twn [e] {T-GPN} [g] piptontwn [e] (5723) {V-PAP-GPN} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] trapezhj [e] {N-GSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] kuriwn [e] {N-GPM} [g] autwn [e] {P-GPN} 28 [g] tote [e] {ADV} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] auth [e] {P-DSF} [g] w [e] {INJ} [g] gunai [e] {N-VSF} [g] megalh [e] {A-NSF} [g] sou [e] {P-2GS} [g] h [e] {T-NSF} [g] pistij [e] {N-NSF} [g] genhqhtw [e] (5676) {V-AOM-3S} [g] soi [e] {P-2DS} [g] wj [e] {ADV} [g] qeleij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] kai [e] {CONJ} [g] iaqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] qugathr [e] {N-NSF} [g] authj [e] {P-GSF} [g] apo [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] wraj [e] {N-GSF} [g] ekeinhj [e] {D-GSF} 29 | [g] kai [e] {CONJ} [g] metabaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] ekeiqen [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] para [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qalassan [e] {N-ASF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] galilaiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] anabaj [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] oroj [e] {N-ASN} [g] ekaqhto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] ekei [e] {ADV} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] proshlqon [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] econtej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] meq [e] {PREP} [g] eautwn [e] {F-3GPM} [g] cwlouj [e] {A-APM} [g] tuflouj [e] {A-APM} [g] kwfouj [e] {A-APM} [g] kullouj [e] {A-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eterouj [e] {A-APM} [g] pollouj [e] {A-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] erriyan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] para [e] {PREP} [g] touj [e] {T-APM} [g] podaj [e] {N-APM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] eqerapeusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} 31 [g] wste [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] oclouj [e] {N-APM} [g] qaumasai [e] (5658) {V-AAN} [g] blepontaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kwfouj [e] {A-APM} [g] lalountaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kullouj [e] {A-APM} [g] ugieij [e] {A-APM} [g] cwlouj [e] {A-APM} [g] peripatountaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tuflouj [e] {A-APM} [g] blepontaj [e] (5723) {V-PAP-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] edoxasan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] qeon [e] {N-ASM} [g] israhl [e] {N-PRI} 32 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] proskalesamenoj [e] (5666) {V-ADP-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] maqhtaj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] splagcnizomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] epi [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] oclon [e] {N-ASM} [g] oti [e] {CONJ} [g] hdh [e] {ADV} [g] hmeraj [e] {N-APF} [g] treij [e] {N-APF} [g] prosmenousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] ecousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] ti [e] {I-ASN} [g] fagwsin [e] (5632) {V-2AAS-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] apolusai [e] (5658) {V-AAN} [g] autouj [e] {P-APM} [g] nhsteij [e] {A-APM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] mhpote [e] {ADV} [g] ekluqwsin [e] (5686) {V-APS-3P} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] odw [e] {N-DSF} 33 [g] kai [e] {CONJ} [g] legousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] poqen [e] {ADV -I} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] en [e] {PREP} [g] erhmia [e] {N-DSF} [g] artoi [e] {N-NPM} [g] tosoutoi [e] {D-NPM} [g] wste [e] {CONJ} [g] cortasai [e] (5658) {V-AAN} [g] oclon [e] {N-ASM} [g] tosouton [e] {D-ASM} 34 [g] kai [e] {CONJ} [g] legei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] posouj [e] {Q-APM} [g] artouj [e] {N-APM} [g] ecete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] eipon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] epta [e] {N-NUI} [g] kai [e] {CONJ} [g] oliga [e] {A-APN} [g] icqudia [e] {N-APN} 35 [g] kai [e] {CONJ} [g] ekeleusen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ocloij [e] {N-DPM} [g] anapesein [e] (5629) {V-2AAN} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ghn [e] {N-ASF} 36 [g] kai [e] {CONJ} [g] labwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] epta [e] {N-NUI} [g] artouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] icquaj [e] {N-APM} [g] eucaristhsaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] eklasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] edwken [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] toij [e] {T-DPM} [g] maqhtaij [e] {N-DPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] oclw [e] {N-DSM} 37 [g] kai [e] {CONJ} [g] efagon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] pantej [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ecortasqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] hran [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] to [e] {T-ASN} [g] perisseuon [e] (5723) {V-PAP-ASN} [g] twn [e] {T-GPN} [g] klasmatwn [e] {N-GPN} [g] epta [e] {N-NUI} [g] spuridaj [e] {N-APF} [g] plhreij [e] {A-APF} 38 [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] esqiontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] tetrakiscilioi [e] {N-NPM} [g] andrej [e] {N-NPM} [g] cwrij [e] {ADV} [g] gunaikwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] paidiwn [e] {N-GPN} 39 [g] kai [e] {CONJ} [g] apolusaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] oclouj [e] {N-APM} [g] enebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] ploion [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] oria [e] {N-APN} [g] magdala [e] {N-PRI}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev