Matthew 24
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] kai [e] {CONJ} [g] exelqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eporeueto [e] (5711) {V-INI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] ierou [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] proshlqon [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epideixai [e] (5658) {V-AAN} [g] autw [e] {P-DSM} [g] taj [e] {T-APF} [g] oikodomaj [e] {N-APF} [g] tou [e] {T-GSN} [g] ierou [e] {N-GSN} 2 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] blepete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] panta [e] {A-APN} [g] tauta [e] {D-APN} [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] afeqh [e] (5686) {V-APS-3S} [g] wde [e] {ADV} [g] liqoj [e] {N-NSM} [g] epi [e] {PREP} [g] liqon [e] {N-ASM} [g] oj [e] {R-NSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] kataluqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 3 [g] kaqhmenou [e] (5740) {V-PNP-GSM} [g] de [e] {CONJ} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] orouj [e] {N-GSN} [g] twn [e] {T-GPF} [g] elaiwn [e] {N-GPF} [g] proshlqon [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] autw [e] {P-DSM} [g] oi [e] {T-NPM} [g] maqhtai [e] {N-NPM} [g] kat [e] {PREP} [g] idian [e] {A-ASF} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] eipe [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] hmin [e] {P-1DP} [g] pote [e] {PRT -I} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] ti [e] {I-ASN} [g] to [e] {T-NSN} [g] shmeion [e] {N-NSN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] shj [e] {S-2GSF} [g] parousiaj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sunteleiaj [e] {N-GSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] aiwnoj [e] {N-GSM} 4 | [g] kai [e] {CONJ} [g] apokriqeij [e] (5679) {V-AOP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] eipen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] blepete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] mh [e] {PRT -N} [g] tij [e] {X-NSM} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] planhsh [e] (5661) {V-AAS-3S} 5 [g] polloi [e] {A-NPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] eleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] epi [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSN} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] mou [e] {P-1GS} [g] legontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] eimi [e] (5748) {V-PXI-1S} [g] o [e] {T-NSM} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] pollouj [e] {A-APM} [g] planhsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} 6 [g] mellhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] akouein [e] (5721) {V-PAN} [g] polemouj [e] {N-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] akoaj [e] {N-APF} [g] polemwn [e] {N-GPM} [g] orate [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] mh [e] {PRT -N} [g] qroeisqe [e] (5744) {V-PPM-2P} [g] dei [e] (5904) {V-PQI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] panta [e] {A-APN} [g] genesqai [e] (5635) {V-2ADN} [g] all [e] {CONJ} [g] oupw [e] {ADV} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] teloj [e] {N-NSN} 7 [g] egerqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] eqnoj [e] {N-NSN} [g] epi [e] {PREP} [g] eqnoj [e] {N-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] basileia [e] {N-NSF} [g] epi [e] {PREP} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] esontai [e] (5704) {V-FXI-3P} [g] limoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] loimoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] seismoi [e] {N-NPM} [g] kata [e] {PREP} [g] topouj [e] {N-APM} 8 [g] panta [e] {A-NPN} [g] de [e] {CONJ} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] arch [e] {N-NSF} [g] wdinwn [e] {N-GPF} 9 [g] tote [e] {ADV} [g] paradwsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] eij [e] {PREP} [g] qliyin [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] apoktenousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] kai [e] {CONJ} [g] esesqe [e] (5704) {V-FXI-2P} [g] misoumenoi [e] (5746) {V-PPP-NPM} [g] upo [e] {PREP} [g] pantwn [e] {A-GPN} [g] twn [e] {T-GPN} [g] eqnwn [e] {N-GPN} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] onoma [e] {N-ASN} [g] mou [e] {P-1GS} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] skandalisqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] allhlouj [e] {C-APM} [g] paradwsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] mishsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] allhlouj [e] {C-APM} 11 [g] kai [e] {CONJ} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] yeudoprofhtai [e] {N-NPM} [g] egerqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] kai [e] {CONJ} [g] planhsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] pollouj [e] {A-APM} 12 [g] kai [e] {CONJ} [g] dia [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] plhqunqhnai [e] (5683) {V-APN} [g] thn [e] {T-ASF} [g] anomian [e] {N-ASF} [g] yughsetai [e] (5691) {V-2FPI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] agaph [e] {N-NSF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] pollwn [e] {A-GPM} 13 [g] o [e] {T-NSM} [g] de [e] {CONJ} [g] upomeinaj [e] (5660) {V-AAP-NSM} [g] eij [e] {PREP} [g] teloj [e] {N-ASN} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] swqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} 14 [g] kai [e] {CONJ} [g] khrucqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] touto [e] {D-NSN} [g] to [e] {T-NSN} [g] euaggelion [e] {N-NSN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] basileiaj [e] {N-GSF} [g] en [e] {PREP} [g] olh [e] {A-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikoumenh [e] {N-DSF} [g] eij [e] {PREP} [g] marturion [e] {N-ASN} [g] pasin [e] {A-DPN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] eqnesin [e] {N-DPN} [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] hxei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] teloj [e] {N-NSN} 15 [g] otan [e] {CONJ} [g] oun [e] {CONJ} [g] idhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] to [e] {T-ASN} [g] bdelugma [e] {N-ASN} [g] thj [e] {T-GSF} [g] erhmwsewj [e] {N-GSF} [g] to [e] {T-ASN} [g] rhqen [e] (5685) {V-APP-ASN} [g] dia [e] {PREP} [g] danihl [e] {N-PRI} [g] tou [e] {T-GSM} [g] profhtou [e] {N-GSM} [g]

estoj [e] (5756) {V-2RAP-ASN} [g] estwj [e] (5761) {V-RAP-ASN} [g] en [e] {PREP} [g] topw [e] {N-DSM} [g] agiw [e] {A-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] anaginwskwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] noeitw [e] (5720) {V-PAM-3S} 16 [g] tote [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] ioudaia [e] {N-DSF} [g] feugetwsan [e] (5720) {V-PAM-3P} [g] epi [e] {PREP} [g] ta [e] {T-APN} [g] orh [e] {N-APN} 17 [g] o [e] {T-NSM} [g] epi [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] dwmatoj [e] {N-GSN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] katabainetw [e] (5720) {V-PAM-3S} [g] arai [e] (5658) {V-AAN} [g] ti [e] {X-ASN} [g] ek [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] oikiaj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} 18 [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] agrw [e] {N-DSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] epistreyatw [e] (5657) {V-AAM-3S} [g] opisw [e] {ADV} [g] arai [e] (5658) {V-AAN} [g] ta [e] {T-APN} [g] imatia [e] {N-APN} [g] autou [e] {P-GSM} 19 [g] ouai [e] {INJ} [g] de [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] en [e] {PREP} [g] gastri [e] {N-DSF} [g] ecousaij [e] (5723) {V-PAP-DPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] taij [e] {T-DPF} [g] qhlazousaij [e] (5723) {V-PAP-DPF} [g] en [e] {PREP} [g] ekeinaij [e] {D-DPF} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} 20 [g] proseucesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] fugh [e] {N-NSF} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] ceimwnoj [e] {N-GSM} [g] mhde [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] sabbatw [e] {N-DSN} 21 [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] qliyij [e] {N-NSF} [g] megalh [e] {A-NSF} [g] oia [e] {R-NSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] ap [e] {PREP} [g] archj [e] {N-GSF} [g] kosmou [e] {N-GSM} [g] ewj [e] {CONJ} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nun [e] {ADV} [g] oud [e] {ADV} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} 22 [g] kai [e] {CONJ} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ekolobwqhsan [e] (5681) {V-API-3P} [g] ai [e] {T-NPF} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] ekeinai [e] {D-NPF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] an [e] {PRT} [g] eswqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] pasa [e] {A-NSF} [g] sarx [e] {N-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] eklektouj [e] {A-APM} [g] kolobwqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] ai [e] {T-NPF} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] ekeinai [e] {D-NPF} 23 [g] tote [e] {ADV} [g] ean [e] {COND} [g] tij [e] {X-NSM} [g] umin [e] {P-2DP} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] wde [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] cristoj [e] {N-NSM} [g] h [e] {PRT} [g] wde [e] {ADV} [g] mh [e] {PRT -N} [g] pisteushte [e] (5661) {V-AAS-2P} 24 [g] egerqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] gar [e] {CONJ} [g] yeudocristoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] yeudoprofhtai [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] dwsousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] shmeia [e] {N-APN} [g] megala [e] {A-APN} [g] kai [e] {CONJ} [g] terata [e] {N-APN} [g] wste [e] {CONJ} [g] planhsai [e] (5658) {V-AAN} [g] ei [e] {COND} [g] dunaton [e] {A-NSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] touj [e] {T-APM} [g] eklektouj [e] {A-APM} 25 [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] proeirhka [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} 26 [g] ean [e] {COND} [g] oun [e] {CONJ} [g] eipwsin [e] (5632) {V-2AAS-3P} [g] umin [e] {P-2DP} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] erhmw [e] {A-DSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] mh [e] {PRT -N} [g] exelqhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] tameioij [e] {N-DPN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] pisteushte [e] (5661) {V-AAS-2P} 27 [g] wsper [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] astraph [e] {N-NSF} [g] exercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] anatolwn [e] {N-GPF} [g] kai [e] {CONJ} [g] fainetai [e] (5727) {V-PEI-3S} [g] ewj [e] {CONJ} [g] dusmwn [e] {N-GPF} [g] outwj [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] parousia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} 28 [g] opou [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] h [e] (5753) {V-PXS-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] ptwma [e] {N-NSN} [g] ekei [e] {ADV} [g] sunacqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] aetoi [e] {N-NPM} 29 [g] euqewj [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] meta [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] qliyin [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPF} [g] hmerwn [e] {N-GPF} [g] ekeinwn [e] {D-GPF} [g] o [e] {T-NSM} [g] hlioj [e] {N-NSM} [g] skotisqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] selhnh [e] {N-NSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dwsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] to [e] {T-ASN} [g] feggoj [e] {N-ASN} [g] authj [e] {P-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] asterej [e] {N-NPM} [g] pesountai [e] (5699) {V-FNI-3P} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] dunameij [e] {N-NPF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] saleuqhsontai [e] (5701) {V-FPI-3P} 30 [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] fanhsetai [e] (5691) {V-2FPI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] shmeion [e] {N-NSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ouranw [e] {N-DSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] koyontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] pasai [e] {A-NPF} [g] ai [e] {T-NPF} [g] fulai [e] {N-NPF} [g] thj [e] {T-GSF} [g] ghj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] oyontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] ton [e] {T-ASM} [g] uion [e] {N-ASM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] ercomenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] epi [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPF} [g] nefelwn [e] {N-GPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ouranou [e] {N-GSM} [g] meta [e] {PREP} [g] dunamewj [e] {N-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] doxhj [e] {N-GSF} [g] pollhj [e] {A-GSF} 31 [g] kai [e] {CONJ} [g] apostelei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] touj [e] {T-APM} [g] aggelouj [e] {N-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] meta [e] {PREP} [g] salpiggoj [e] {N-GSF} [g] fwnhj [e] {N-GSF} [g] megalhj [e] {A-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] episunaxousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] touj [e] {T-APM} [g] eklektouj [e] {A-APM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] ek [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] tessarwn [e] {N-GPM} [g] anemwn [e] {N-GPM} [g] ap [e] {PREP} [g] akrwn [e] {N-GPN} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] ewj [e] {CONJ} [g] akrwn [e] {N-GPN} [g] autwn [e] {P-GPM} 32 | [g] apo [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] sukhj [e] {N-GSF} [g] maqete [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] thn [e] {T-ASF} [g] parabolhn [e] {N-ASF} [g] otan [e] {CONJ} [g] hdh [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] kladoj [e] {N-NSM} [g] authj [e] {P-GSF} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} [g] apaloj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ta [e] {T-APN} [g] fulla [e] {N-APN} [g] ekfuh [e] (5725) {V-PAS-3S} [g] ginwskete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] egguj [e] {ADV} [g] to [e] {T-NSN} [g] qeroj [e] {N-NSN} 33 [g] outwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] otan [e] {CONJ} [g] idhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] panta [e] {A-APN} [g] tauta [e] {D-APN} [g] ginwskete [e] (5719) {V-PAI-2P} (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] egguj [e] {ADV} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] epi [e] {PREP} [g] quraij [e] {N-DPF} 34 [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] parelqh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] genea [e] {N-NSF} [g] auth [e] {D-NSF} [g] ewj [e] {CONJ} [g] an [e] {PRT} [g] panta [e] {A-NPN} [g] tauta [e] {D-NPN} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} 35 [g] o [e] {T-NSM} [g] ouranoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] gh [e] {N-NSF} [g] pareleusontai [e] (5695) {V-FDI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] de [e] {CONJ} [g] logoi [e] {N-NPM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] ou [e] {PRT -N} [g] mh [e] {PRT -N} [g] parelqwsin [e] (5632) {V-2AAS-3P} 36 [g] peri [e] {PREP} [g] de [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] ekeinhj [e] {D-GSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] wraj [e] {N-GSF} [g] oudeij [e] {A-NSF} [g] oiden [e] (5758) {V-RAI-3S} [g] oude [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] aggeloi [e] {N-NPM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] monoj [e] {A-NSM} 37 [g] wsper [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] ai [e] {T-NPF} [g] hmerai [e] {N-NPF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nwe [e] {N-PRI} [g] outwj [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] parousia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} 38 [g] wsper [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] hsan [e] (5713) {V-IXI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] taij [e] {T-DPF} [g] hmeraij [e] {N-DPF} [g] taij [e] {T-DPF} [g] pro [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kataklusmou [e] {N-GSM} [g] trwgontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] pinontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] gamountej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ekgamizontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] acri [e] {PREP} [g] hj [e] {R-GSF} [g] hmeraj [e] {N-GSF} [g] eishlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] nwe [e] {N-PRI} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] kibwton [e] {N-ASF} 39 [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] egnwsan [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] ewj [e] {CONJ} [g] hlqen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kataklusmoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] hren [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] apantaj [e] {A-APM} [g] outwj [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] parousia [e] {N-NSF} [g] tou [e] {T-GSM} [g] uiou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} 40 [g] tote [e] {ADV} [g] duo [e] {N-NUI} [g] esontai [e] (5704) {V-FXI-3P} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] agrw [e] {N-DSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] eij [e] {N-NSM} [g] paralambanetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] eij [e] {N-NSM} [g] afietai [e] (5743) {V-PPI-3S} 41 [g] duo [e] {N-NUI} [g] alhqousai [e] (5723) {V-PAP-NPF} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] mulwni [e] {N-DSM} [g] mia [e] {N-NSF} [g] paralambanetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] mia [e] {N-NSF} [g] afietai [e] (5743) {V-PPI-3S} 42 [g] grhgoreite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] oun [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] poia [e] {I-DSF} [g] wra [e] {N-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 43 [g] ekeino [e] {D-ASN} [g] de [e] {CONJ} [g] ginwskete [e] (5719) {V-PAI-2P} (5720) {V-PAM-2P} [g] oti [e] {CONJ} [g] ei [e] {COND} [g] hdei [e] (5715) {V-LAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] oikodespothj [e] {N-NSM} [g] poia [e] {I-DSF} [g] fulakh [e] {N-DSF} [g] o [e] {T-NSM} [g] klepthj [e] {N-NSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] egrhgorhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] an [e] {PRT} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] an [e] {PRT} [g] eiasen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] diorughnai [e] (5650) {V-2APN} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} 44 [g] dia [e] {PREP} [g] touto [e] {D-ASN} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] ginesqe [e] (5737) {V-PNM-2P} [g] etoimoi [e] {A-NPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] h [e] {R-DSF} [g] wra [e] {N-DSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] dokeite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] ercetai [e] (5736) {V-PNI-3S} 45 [g] tij [e] {I-NSM} [g] ara [e] {PRT -I} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] pistoj [e] {A-NSM} [g] douloj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] fronimoj [e] {A-NSM} [g] on [e] {R-ASM} [g] katesthsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] qerapeiaj [e] {N-GSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] didonai [e] (5721) {V-PAN} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] trofhn [e] {N-ASF} [g] en [e] {PREP} [g] kairw [e] {N-DSM} 46 [g] makarioj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] douloj [e] {N-NSM} [g] ekeinoj [e] {D-NSM} [g] on [e] {R-ASM} [g] elqwn [e] (5631) {V-2AAP-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] eurhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] poiounta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] outwj [e] {ADV} 47 [g] amhn [e] {HEB} [g] legw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oti [e] {CONJ} [g] epi [e] {PREP} [g] pasin [e] {A-DPN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] uparcousin [e] (5723) {V-PAP-DPN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] katasthsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} 48 [g] ean [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] eiph [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kakoj [e] {A-NSM} [g] douloj [e] {N-NSM} [g] ekeinoj [e] {D-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] kardia [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] cronizei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] elqein [e] (5629) {V-2AAN} 49 [g] kai [e] {CONJ} [g] arxhtai [e] (5672) {V-AMS-3S} [g] tuptein [e] (5721) {V-PAN} [g] touj [e] {T-APM} [g] sundoulouj [e] {N-APM} [g] esqiein [e] (5721) {V-PAN} [g] de [e] {CONJ} [g] kai [e] {CONJ} [g] pinein [e] (5721) {V-PAN} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] mequontwn [e] (5723) {V-PAP-GPM} 50 [g] hxei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] kurioj [e] {N-NSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] doulou [e] {N-GSM} [g] ekeinou [e] {D-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] h [e] {R-DSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] prosdoka [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] wra [e] {N-DSF} [g] h [e] {R-DSF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] ginwskei [e] (5719) {V-PAI-3S} 51 [g] kai [e] {CONJ} [g] dicotomhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] kai [e] {CONJ} [g] to [e] {T-ASN} [g] meroj [e] {N-ASN} [g] autou [e] {P-GSM} [g] meta [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] upokritwn [e] {N-GPM} [g] qhsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ekei [e] {ADV} [g] estai [e] (5704) {V-FXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] klauqmoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] brugmoj [e] {N-NSM} [g] twn [e] {T-GPM} [g] odontwn [e] {N-GPM}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev