Matthew 7
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] mh [e] {PRT -N} [g] krinete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ina [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] kriqhte [e] (5686) {V-APS-2P} 2 [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] krimati [e] {N-DSN} [g] krinete [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] kriqhsesqe [e] (5701) {V-FPI-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSN} [g] metrw [e] {N-DSN} [g] metreite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] antimetrhqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} 3 [g] ti [e] {I-ASN} [g] de [e] {CONJ} [g] blepeij [e] (5719) {V-PAI-2S} [g] to [e] {T-ASN} [g] karfoj [e] {N-ASN} [g] to [e] {T-ASN} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ofqalmw [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] adelfou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] thn [e] {T-ASF} [g] de [e] {CONJ} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] sw [e] {S-2DSM} [g] ofqalmw [e] {N-DSM} [g] dokon [e] {N-ASF} [g] ou [e] {PRT -N} [g] katanoeij [e] (5719) {V-PAI-2S} 4 [g] h [e] {PRT} [g] pwj [e] {ADV -I} [g] ereij [e] (5692) {V-FAI-2S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] adelfw [e] {N-DSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] afej [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] ekbalw [e] (5632) {V-2AAS-1S} [g] to [e] {T-ASN} [g] karfoj [e] {N-ASN} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ofqalmou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] idou [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] h [e] {T-NSF} [g] dokoj [e] {N-NSF} [g] en [e] {PREP} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ofqalmw [e] {N-DSM} [g] sou [e] {P-2GS} 5 [g] upokrita [e] {N-VSM} [g] ekbale [e] (5628) {V-2AAM-2S} [g] prwton [e] {ADV} [g] thn [e] {T-ASF} [g] dokon [e] {N-ASF} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ofqalmou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] diableyeij [e] (5692) {V-FAI-2S} [g] ekbalein [e] (5629) {V-2AAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] karfoj [e] {N-ASN} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] ofqalmou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] adelfou [e] {N-GSM} [g] sou [e] {P-2GS} 6 [g] mh [e] {PRT -N} [g] dwte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] to [e] {T-ASN} [g] agion [e] {A-ASN} [g] toij [e] {T-DPM} [g] kusin [e] {N-DPM} [g] mhde [e] {CONJ} [g] balhte [e] (5632) {V-2AAS-2P} [g] touj [e] {T-APM} [g] margaritaj [e] {N-APM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] emprosqen [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] coirwn [e] {N-GPM} [g] mhpote [e] {ADV} [g] katapathswsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] posin [e] {N-DPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] strafentej [e] (5651) {V-2APP-NPM} [g] rhxwsin [e] (5661) {V-AAS-3P} [g] umaj [e] {P-2AP} 7 | [g] aiteite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] doqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} [g] zhteite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] eurhsete [e] (5692) {V-FAI-2P} [g] krouete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] kai [e] {CONJ} [g] anoighsetai [e] (5691) {V-2FPI-3S} [g] umin [e] {P-2DP} 8 [g] paj [e] {A-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] aitwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] lambanei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] zhtwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] euriskei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] krouonti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] anoighsetai [e] (5691) {V-2FPI-3S} 9 [g] h [e] {PRT} [g] tij [e] {I-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] ex [e] {PREP} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] anqrwpoj [e] {N-NSM} [g] on [e] {R-ASM} [g] ean [e] {COND} [g] aithsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] uioj [e] {N-NSM} [g] autou [e] {P-GSM} [g] arton [e] {N-ASM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] liqon [e] {N-ASM} [g] epidwsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] ean [e] {COND} [g] icqun [e] {N-ASM} [g] aithsh [e] (5661) {V-AAS-3S} [g] mh [e] {PRT -N} [g] ofin [e] {N-ASM} [g] epidwsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] autw [e] {P-DSM} 11 [g] ei [e] {COND} [g] oun [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] ponhroi [e] {A-NPM} [g] ontej [e] (5752) {V-PXP-NPM} [g] oidate [e] (5758) {V-RAI-2P} [g] domata [e] {N-APN} [g] agaqa [e] {A-APN} [g] didonai [e] (5721) {V-PAN} [g] toij [e] {T-DPN} [g] teknoij [e] {N-DPN} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] posw [e] {Q-DSN} [g] mallon [e] {ADV} [g] o [e] {T-NSM} [g] pathr [e] {N-NSM} [g] umwn [e] {P-2GP} [g] o [e] {T-NSM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPM} [g] ouranoij [e] {N-DPM} [g] dwsei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] agaqa [e] {A-APN} [g] toij [e] {T-DPM} [g] aitousin [e] (5723) {V-PAP-DPM} [g] auton [e] {P-ASM} 12 | [g] panta [e] {A-APN} [g] oun [e] {CONJ} [g] osa [e] {K-APN} [g] an [e] {PRT} [g] qelhte [e] (5725) {V-PAS-2P} [g] ina [e] {CONJ} [g] poiwsin [e] (5725) {V-PAS-3P} [g] umin [e] {P-2DP} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anqrwpoi [e] {N-NPM} [g] outwj [e] {ADV} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] poieite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] outoj [e] {D-NSM} [g] gar [e] {CONJ} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] oi [e] {T-NPM} [g] profhtai [e] {N-NPM} 13 [g] eiselqete [e] (5628) {V-2AAM-2P} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] stenhj [e] {A-GSF} [g] pulhj [e] {N-GSF} [g] oti [e] {CONJ} [g] plateia [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] pulh [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] eurucwroj [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] odoj [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] apagousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] apwleian [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] polloi [e] {A-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] eisercomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] di [e] {PREP} [g] authj [e] {P-GSF} 14 [g] oti [e] {CONJ} [g] stenh [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] pulh [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] teqlimmenh [e] (5772) {V-RPP-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] odoj [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] apagousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] zwhn [e] {N-ASF} [g] kai [e] {CONJ} [g] oligoi [e] {A-NPM} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] euriskontej [e] (5723) {V-PAP-NPM} [g] authn [e] {P-ASF} 15 | [g] prosecete [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] de [e] {CONJ} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] yeudoprofhtwn [e] {N-GPM} [g] oitinej [e] {R-NPM} [g] ercontai [e] (5736) {V-PNI-3P} [g] proj [e] {PREP} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] en [e] {PREP} [g] endumasin [e] {N-DPN} [g] probatwn [e] {N-GPN} [g] eswqen [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] eisin [e] (5748) {V-PXI-3P} [g] lukoi [e] {N-NPM} [g] arpagej [e] {A-NPM} 16 [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] karpwn [e] {N-GPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] epignwsesqe [e] (5695) {V-FDI-2P} [g] autouj [e] {P-APM} [g] mhti [e] {PRT -I} [g] sullegousin [e] (5719) {V-PAI-3P} [g] apo [e] {PREP} [g] akanqwn [e] {N-GPF} [g] stafulhn [e] {N-ASF} [g] h [e] {PRT} [g] apo [e] {PREP} [g] tribolwn [e] {N-GPM} [g] suka [e] {N-APN} 17 [g] outwj [e] {ADV} [g] pan [e] {A-NSN} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] agaqon [e] {A-NSN} [g] karpouj [e] {N-APM} [g] kalouj [e] {A-APM} [g] poiei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] to [e] {T-NSN} [g] de [e] {CONJ} [g] sapron [e] {A-NSN} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] karpouj [e] {N-APM} [g] ponhrouj [e] {A-APM} [g] poiei [e] (5719) {V-PAI-3S} 18 [g] ou [e] {PRT -N} [g] dunatai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] agaqon [e] {A-NSN} [g] karpouj [e] {N-APM} [g] ponhrouj [e] {A-APM} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} [g] oude [e] {ADV} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] sapron [e] {A-NSN} [g] karpouj [e] {N-APM} [g] kalouj [e] {A-APM} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} 19 [g] pan [e] {A-NSN} [g] dendron [e] {N-NSN} [g] mh [e] {PRT -N} [g] poioun [e] (5723) {V-PAP-NSN} [g] karpon [e] {N-ASM} [g] kalon [e] {A-ASM} [g] ekkoptetai [e] (5743) {V-PPI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] eij [e] {PREP} [g] pur [e] {N-ASN} [g] balletai [e] (5743) {V-PPI-3S} 20 [g] arage [e] {PRT} [g] apo [e] {PREP} [g] twn [e] {T-GPM} [g] karpwn [e] {N-GPM} [g] autwn [e] {P-GPM} [g] epignwsesqe [e] (5695) {V-FDI-2P} [g] autouj [e] {P-APM} 21 | [g] ou [e] {PRT -N} [g] paj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] legwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] moi [e] {P-1DS} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] eiseleusetai [e] (5695) {V-FDI-3S} [g] eij [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] basileian [e] {N-ASF} [g] twn [e] {T-GPM} [g] ouranwn [e] {N-GPM} [g] all [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] poiwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] to [e] {T-ASN} [g] qelhma [e] {N-ASN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] patroj [e] {N-GSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] tou [e] {T-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] ouranoij [e] {N-DPM} 22 [g] polloi [e] {A-NPM} [g] erousin [e] (5692) {V-FAI-3P} [g] moi [e] {P-1DS} [g] en [e] {PREP} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] th [e] {T-DSF} [g] hmera [e] {N-DSF} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] kurie [e] {N-VSM} [g] ou [e] {PRT -N} [g] tw [e] {T-DSM} [g] sw [e] {S-2DSM} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] proefhteusamen [e] (5656) {V-AAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] sw [e] {S-2DSM} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] daimonia [e] {N-APN} [g] exebalomen [e] (5627) {V-2AAI-1P} [g] kai [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] sw [e] {S-2DSM} [g] onomati [e] {N-DSN} [g] dunameij [e] {N-APF} [g] pollaj [e] {A-APF} [g] epoihsamen [e] (5656) {V-AAI-1P} 23 [g] kai [e] {CONJ} [g] tote [e] {ADV} [g] omologhsw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] autoij [e] {P-DPM} [g] oti [e] {CONJ} [g] oudepote [e] {ADV} [g] egnwn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] apocwreite [e] (5720) {V-PAM-2P} [g] ap [e] {PREP} [g] emou [e] {P-1GS} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ergazomenoi [e] (5740) {V-PNP-NPM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] anomian [e] {N-ASF} 24 [g] paj [e] {A-NSM} [g] oun [e] {CONJ} [g] ostij [e] {R-NSM} [g] akouei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] mou [e] {P-1GS} [g] touj [e] {T-APM} [g] logouj [e] {N-APM} [g] toutouj [e] {D-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] poiei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] autouj [e] {P-APM} [g] omoiwsw [e] (5692) {V-FAI-1S} [g] auton [e] {P-ASM} [g] andri [e] {N-DSM} [g] fronimw [e] {A-DSM} [g] ostij [e] {R-NSM} [g] wkodomhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] petran [e] {N-ASF} 25 [g] kai [e] {CONJ} [g] katebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] broch [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] potamoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] epneusan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anemoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] prosepeson [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] teqemeliwto [e] (5718) {V-LPI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] petran [e] {N-ASF} 26 [g] kai [e] {CONJ} [g] paj [e] {A-NSM} [g] o [e] {T-NSM} [g] akouwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] touj [e] {T-APM} [g] logouj [e] {N-APM} [g] toutouj [e] {D-APM} [g] kai [e] {CONJ} [g] mh [e] {PRT -N} [g] poiwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autouj [e] {P-APM} [g] omoiwqhsetai [e] (5701) {V-FPI-3S} [g] andri [e] {N-DSM} [g] mwrw [e] {A-DSM} [g] ostij [e] {R-NSM} [g] wkodomhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] thn [e] {T-ASF} [g] oikian [e] {N-ASF} [g] autou [e] {P-GSM} [g] epi [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] ammon [e] {N-ASF} 27 [g] kai [e] {CONJ} [g] katebh [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] broch [e] {N-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] hlqon [e] (5627) {V-2AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] potamoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] epneusan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] anemoi [e] {N-NPM} [g] kai [e] {CONJ} [g] prosekoyan [e] (5656) {V-AAI-3P} [g] th [e] {T-DSF} [g] oikia [e] {N-DSF} [g] ekeinh [e] {D-DSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] epesen [e] (5627) {V-2AAI-3S} [g] kai [e] {CONJ} [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] h [e] {T-NSF} [g] ptwsij [e] {N-NSF} [g] authj [e] {P-GSF} [g] megalh [e] {A-NSF} 28 [g] kai [e] {CONJ} [g] egeneto [e] (5633) {V-2ADI-3S} [g] ote [e] {ADV} [g] sunetelesen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] ihsouj [e] {N-NSM} [g] touj [e] {T-APM} [g] logouj [e] {N-APM} [g] toutouj [e] {D-APM} [g] exeplhssonto [e] (5712) {V-IPI-3P} [g] oi [e] {T-NPM} [g] ocloi [e] {N-NPM} [g] epi [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] didach [e] {N-DSF} [g] autou [e] {P-GSM} 29 [g] hn [e] (5713) {V-IXI-3S} [g] gar [e] {CONJ} [g] didaskwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] autouj [e] {P-APM} [g] wj [e] {ADV} [g] exousian [e] {N-ASF} [g] ecwn [e] (5723) {V-PAP-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] wj [e] {ADV} [g] oi [e] {T-NPM} [g] grammateij [e] {N-NPM}

Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev