Romans 7
(GNTTR_STEPH_TAG)

1 | [g] h [e] {PRT} [g] agnoeite [e] (5719) {V-PAI-2P} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] ginwskousin [e] (5723) {V-PAP-DPM} [g] gar [e] {CONJ} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] lalw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] kurieuei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] tou [e] {T-GSM} [g] anqrwpou [e] {N-GSM} [g] ef [e] {PREP} [g] oson [e] {K-ASM} [g] cronon [e] {N-ASM} [g] zh [e] (5719) {V-PAI-3S} 2 [g] h [e] {T-NSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] upandroj [e] {A-NSF} [g] gunh [e] {N-NSF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] zwnti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] andri [e] {N-DSM} [g] dedetai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] ean [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] apoqanh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] kathrghtai [e] (5769) {V-RPI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] androj [e] {N-GSM} 3 [g] ara [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] zwntoj [e] (5723) {V-PAP-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] androj [e] {N-GSM} [g] moicalij [e] {N-NSF} [g] crhmatisei [e] (5692) {V-FAI-3S} [g] ean [e] {COND} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} [g] andri [e] {N-DSM} [g] eterw [e] {A-DSM} [g] ean [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] apoqanh [e] (5632) {V-2AAS-3S} [g] o [e] {T-NSM} [g] anhr [e] {N-NSM} [g] eleuqera [e] {A-NSF} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] einai [e] (5750) {V-PXN} [g] authn [e] {P-ASF} [g] moicalida [e] {N-ASF} [g] genomenhn [e] (5637) {V-2ADP-ASF} [g] andri [e] {N-DSM} [g] eterw [e] {A-DSM} 4 [g] wste [e] {CONJ} [g] adelfoi [e] {N-VPM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] umeij [e] {P-2NP} [g] eqanatwqhte [e] (5681) {V-API-2P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] swmatoj [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] genesqai [e] (5635) {V-2ADN} [g] umaj [e] {P-2AP} [g] eterw [e] {A-DSM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] ek [e] {PREP} [g] nekrwn [e] {A-GPM} [g] egerqenti [e] (5685) {V-APP-DSM} [g] ina [e] {CONJ} [g] karpoforhswmen [e] (5661) {V-AAS-1P} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} 5 [g] ote [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] hmen [e] (5713) {V-IXI-1P} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] ta [e] {T-NPN} [g] paqhmata [e] {N-NPN} [g] twn [e] {T-GPF} [g] amartiwn [e] {N-GPF} [g] ta [e] {T-NPN} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] enhrgeito [e] (5710) {V-IMI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] melesin [e] {N-DPN} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] eij [e] {PREP} [g] to [e] {T-ASN} [g] karpoforhsai [e] (5658) {V-AAN} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qanatw [e] {N-DSM} 6 [g] nuni [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] kathrghqhmen [e] (5681) {V-API-1P} [g] apo [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nomou [e] {N-GSM} [g]

apoqanontej [e] (5631) {V-2AAP-NPM} [g] apoqanontoj [e] (5631) {V-2AAP-GSM} [g] en [e] {PREP} [g] w [e] {R-DSM} [g] kateicomeqa [e] (5712) {V-IPI-1P} [g] wste [e] {CONJ} [g] douleuein [e] (5721) {V-PAN} [g] hmaj [e] {P-1AP} [g] en [e] {PREP} [g] kainothti [e] {N-DSF} [g] pneumatoj [e] {N-GSN} [g] kai [e] {CONJ} [g] ou [e] {PRT -N} [g] palaiothti [e] {N-DSF} [g] grammatoj [e] {N-GSN} 7 | [g] ti [e] {I-ASN} [g] oun [e] {CONJ} [g] eroumen [e] (5692) {V-FAI-1P} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] mh [e] {PRT -N} [g] genoito [e] (5636) {V-2ADO-3S} [g] alla [e] {CONJ} [g] thn [e] {T-ASF} [g] amartian [e] {N-ASF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] egnwn [e] (5627) {V-2AAI-1S} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] dia [e] {PREP} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] thn [e] {T-ASF} [g] te [e] {PRT} [g] gar [e] {CONJ} [g] epiqumian [e] {N-ASF} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] hdein [e] (5715) {V-LAI-1S} [g] ei [e] {COND} [g] mh [e] {PRT -N} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] elegen [e] (5707) {V-IAI-3S} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] epiqumhseij [e] (5692) {V-FAI-2S} 8 [g] aformhn [e] {N-ASF} [g] de [e] {CONJ} [g] labousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] entolhj [e] {N-GSF} [g] kateirgasato [e] (5662) {V-ADI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] pasan [e] {A-ASF} [g] epiqumian [e] {N-ASF} [g] cwrij [e] {ADV} [g] gar [e] {CONJ} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] nekra [e] {A-NSF} 9 [g] egw [e] {P-1NS} [g] de [e] {CONJ} [g] ezwn [e] (5707) {V-IAI-1S} [g] cwrij [e] {ADV} [g] nomou [e] {N-GSM} [g] pote [e] {PRT} [g] elqoushj [e] (5631) {V-2AAP-GSF} [g] de [e] {CONJ} [g] thj [e] {T-GSF} [g] entolhj [e] {N-GSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] anezhsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] egw [e] {P-1NS} [g] de [e] {CONJ} [g] apeqanon [e] (5627) {V-2AAI-1S} 10 [g] kai [e] {CONJ} [g] eureqh [e] (5681) {V-API-3S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] h [e] {T-NSF} [g] entolh [e] {N-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] zwhn [e] {N-ASF} [g] auth [e] {D-NSF} [g] eij [e] {PREP} [g] qanaton [e] {N-ASM} 11 [g] h [e] {T-NSF} [g] gar [e] {CONJ} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] aformhn [e] {N-ASF} [g] labousa [e] (5631) {V-2AAP-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] entolhj [e] {N-GSF} [g] exhpathsen [e] (5656) {V-AAI-3S} [g] me [e] {P-1AS} [g] kai [e] {CONJ} [g] di [e] {PREP} [g] authj [e] {P-GSF} [g] apekteinen [e] (5656) {V-AAI-3S} 12 [g] wste [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] men [e] {PRT} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] agioj [e] {A-NSM} [g] kai [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] entolh [e] {N-NSF} [g] agia [e] {A-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] dikaia [e] {A-NSF} [g] kai [e] {CONJ} [g] agaqh [e] {A-NSF} 13 [g] to [e] {T-NSN} [g] oun [e] {CONJ} [g] agaqon [e] {A-NSN} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] gegonen [e] (5754) {V-2RAI-3S} [g] qanatoj [e] {N-NSM} [g] mh [e] {PRT -N} [g] genoito [e] (5636) {V-2ADO-3S} [g] alla [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] ina [e] {CONJ} [g] fanh [e] (5652) {V-2APS-3S} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] agaqou [e] {A-GSN} [g] moi [e] {P-1DS} [g] katergazomenh [e] (5740) {V-PNP-NSF} [g] qanaton [e] {N-ASM} [g] ina [e] {CONJ} [g] genhtai [e] (5638) {V-2ADS-3S} [g] kaq [e] {PREP} [g] uperbolhn [e] {N-ASF} [g] amartwloj [e] {A-NSF} [g] h [e] {T-NSF} [g] amartia [e] {N-NSF} [g] dia [e] {PREP} [g] thj [e] {T-GSF} [g] entolhj [e] {N-GSF} 14 | [g] oidamen [e] (5758) {V-RAI-1P} [g] gar [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] o [e] {T-NSM} [g] nomoj [e] {N-NSM} [g] pneumatikoj [e] {A-NSM} [g] estin [e] (5748) {V-PXI-3S} [g] egw [e] {P-1NS} [g] de [e] {CONJ} [g] sarkikoj [e] {A-NSM} [g] eimi [e] (5748) {V-PXI-1S} [g] pepramenoj [e] (5772) {V-RPP-NSM} [g] upo [e] {PREP} [g] thn [e] {T-ASF} [g] amartian [e] {N-ASF} 15 [g] o [e] {R-ASN} [g] gar [e] {CONJ} [g] katergazomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] ou [e] {PRT -N} [g] ginwskw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] touto [e] {D-ASN} [g] prassw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] all [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] misw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] touto [e] {D-ASN} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S} 16 [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] touto [e] {D-ASN} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] sumfhmi [e] (5748) {V-PXI-1S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] oti [e] {CONJ} [g] kaloj [e] {A-NSM} 17 [g] nuni [e] {ADV} [g] de [e] {CONJ} [g] ouketi [e] {ADV} [g] egw [e] {P-1NS} [g] katergazomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] auto [e] {P-ASN} [g] all [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] oikousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] en [e] {PREP} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] amartia [e] {N-NSF} 18 [g] oida [e] (5758) {V-RAI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] oti [e] {CONJ} [g] ouk [e] {PRT -N} [g] oikei [e] (5719) {V-PAI-3S} [g] en [e] {PREP} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] toutestin [e] {D-NSN -C} (5748) {V-PXI -C} [g] en [e] {PREP} [g] th [e] {T-DSF} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] mou [e] {P-1GS} [g] agaqon [e] {A-ASN} [g] to [e] {T-NSN} [g] gar [e] {CONJ} [g] qelein [e] (5721) {V-PAN} [g] parakeitai [e] (5736) {V-PNI-3S} [g] moi [e] {P-1DS} [g] to [e] {T-ASN} [g] de [e] {CONJ} [g] katergazesqai [e] (5738) {V-PNN} [g] to [e] {T-ASN} [g] kalon [e] {A-ASN} [g] ouc [e] {PRT -N} [g] euriskw [e] (5719) {V-PAI-1S} 19 [g] ou [e] {PRT -N} [g] gar [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] agaqon [e] {A-ASN} [g] all [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] kakon [e] {A-ASN} [g] touto [e] {D-ASN} [g] prassw [e] (5719) {V-PAI-1S} 20 [g] ei [e] {COND} [g] de [e] {CONJ} [g] o [e] {R-ASN} [g] ou [e] {PRT -N} [g] qelw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] egw [e] {P-1NS} [g] touto [e] {D-ASN} [g] poiw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] ouketi [e] {ADV} [g] egw [e] {P-1NS} [g] katergazomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] auto [e] {P-ASN} [g] all [e] {CONJ} [g] h [e] {T-NSF} [g] oikousa [e] (5723) {V-PAP-NSF} [g] en [e] {PREP} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] amartia [e] {N-NSF} 21 [g] euriskw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] ara [e] {PRT} [g] ton [e] {T-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qelonti [e] (5723) {V-PAP-DSM} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] poiein [e] (5721) {V-PAN} [g] to [e] {T-ASN} [g] kalon [e] {A-ASN} [g] oti [e] {CONJ} [g] emoi [e] {P-1DS} [g] to [e] {T-NSN} [g] kakon [e] {A-NSN} [g] parakeitai [e] (5736) {V-PNI-3S} 22 [g] sunhdomai [e] (5736) {V-PNI-1S} [g] gar [e] {CONJ} [g] tw [e] {T-DSM} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] kata [e] {PREP} [g] ton [e] {T-ASM} [g] esw [e] {ADV} [g] anqrwpon [e] {N-ASM} 23 [g] blepw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] de [e] {CONJ} [g] eteron [e] {A-ASM} [g] nomon [e] {N-ASM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] melesin [e] {N-DPN} [g] mou [e] {P-1GS} [g] antistrateuomenon [e] (5740) {V-PNP-ASM} [g] tw [e] {T-DSM} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] nooj [e] {N-GSM} [g] mou [e] {P-1GS} [g] kai [e] {CONJ} [g] aicmalwtizonta [e] (5723) {V-PAP-ASM} [g] me [e] {P-1AS} [g] tw [e] {T-DSM} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] thj [e] {T-GSF} [g] amartiaj [e] {N-GSF} [g] tw [e] {T-DSM} [g] onti [e] (5752) {V-PXP-DSM} [g] en [e] {PREP} [g] toij [e] {T-DPN} [g] melesin [e] {N-DPN} [g] mou [e] {P-1GS} 24 [g] talaipwroj [e] {A-NSM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] anqrwpoj [e] {N-NSM} [g] tij [e] {I-NSM} [g] me [e] {P-1AS} [g] rusetai [e] (5695) {V-FDI-3S} [g] ek [e] {PREP} [g] tou [e] {T-GSN} [g] swmatoj [e] {N-GSN} [g] tou [e] {T-GSM} [g] qanatou [e] {N-GSM} [g] toutou [e] {D-GSM} 25 [g] eucaristw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] tw [e] {T-DSM} [g] qew [e] {N-DSM} [g] dia [e] {PREP} [g] ihsou [e] {N-GSM} [g] cristou [e] {N-GSM} [g] tou [e] {T-GSM} [g] kuriou [e] {N-GSM} [g] hmwn [e] {P-1GP} [g] ara [e] {PRT} [g] oun [e] {CONJ} [g] autoj [e] {P-NSM} [g] egw [e] {P-1NS} [g] tw [e] {T-DSM} [g] men [e] {PRT} [g] noi [e] {N-DSM} [g] douleuw [e] (5719) {V-PAI-1S} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] qeou [e] {N-GSM} [g] th [e] {T-DSF} [g] de [e] {CONJ} [g] sarki [e] {N-DSF} [g] nomw [e] {N-DSM} [g] amartiaj [e] {N-GSF}
Select a book
GenExoLevNumDeuJosJdg
Rth1Sa2Sa1Ki2Ki1Ch2Ch
EzrNehEstJobPsaProEcc
SSIsaJerLamEzkDanHos
JoeAmoObdJonMicNahHab
ZepHagZchMal
MatMarLukJnActRom1Co
2CoGalEphPhiCol1Th2Th
1Ti2TiTitPhmHebJam1Pe
2Pe1Jo2Jo3JoJudRev