Bibles for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

Huge Discount on IVP Commentary & Dictionary Sets + 20% Off Storewide!

English

For the Olive Tree Bible App

Almeida Revista e Atualizada com  os números de Strong

Almeida Revista e Atualizada com os números de Strong

[Português] Almeida Revista e Atualizada (RA): Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, Edição Revista e Atualizada (1959, 1993) com os números de Strong. James Strong designou um número para cada uma das palavras originais da Bíblia e associou esse número a cada termo traduzido na Bíblia King James (KJV, King … Read more…

Basic Bijbel

Basic Bijbel

De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken. In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begri… Read more…

Reina Valera 1960 - RV1960

Reina Valera 1960 - RV1960

La Mayoría de Hispano hablantes Cristianos dependen de una versión de la Biblia, la Reina-Valera, que primero fue publicada en 1569, cuarenta y dos anos antes de que fuera publicada la versión de King James. En 1960, la Sociedad Británica y Extranjera y la Sociedad de la Biblia Americana publicaron colectivamente la revisión popular de la ver… Read more…

Statenvertaling met Kanttekeningen

Statenvertaling met Kanttekeningen

De Statenvertaling met Kanttekeningen vormen de belangrijkste Nederlandstalige bijbeluitvoering. De kanttekeningen geven een toelichting bij tal van onduidelijke plaatsen, bieden vertaalvarianten voor woorden en geven uitleg over bijzonderheden in de tekst. De tekst is in 2013 gecorrigeerd en verbeterd. The States Translation with Marginal… Read more…

Neue Zürcher Bibel

Neue Zürcher Bibel

The Neue Zürcher Bibel is a new translation of the of the Bible into modern German in the tradition of the the original Zürcher Bibel. It attempts to provide a translation that is both highly accurate, but still accessible to modern German readers. The NZB represents the work scholars from a broad range of fields such as Greek and Hebrew studies, modern … Read more…

La Biblia Reina-Valera 1960 con números de Strong

La Biblia Reina-Valera 1960 con números de Strong

¡La Biblia Reina-Valera 1960 con números de Strong ya disponible en Olive Tree! La mayoría de los creyentes hispanos basa su lectura de la Biblia en la versión Reina-Valera, publicada originalmente en 1569, cuarenta y dos años antes de la versión King James en inglés. En 1960, la Sociedad Británica y Extranjera y la Sociedad Bíbli… Read more…

Nueva Version Internacional - NVI

Nueva Version Internacional - NVI

Es una traducción nueva de la Biblia directamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego en un español más nuevo y más exacto y elegante contemporáneo. - NVI El año 1979 podrían ser indicados como el año que empieza del proyecto, cuando la Sociedad Internacional de Biblia tomó la decisión… Read more…

NA28 with Critical Apparatus, Mounce Parsings, and Concise Dictionary

NA28 with Critical Apparatus, Mounce Parsings, and Concise Dictionary

After an extensive process of revision, the new edition of the Novum Testamentum Graece (NA28) is now available! The NA28 set a new standard among Greek New Testament editions with its revisions and improvements. The Catholic Epistles have been modified in more than 30 places to bring them into alignment with the Editio Critica Maior. The structure of the… Read more…

Analytical Greek New Testament (AGNT - Friberg) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus

Analytical Greek New Testament (AGNT - Friberg) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus

Touch a word in the Greek New Testament and instantly view the parsing information and lexical form, along with a link to the related entry in the Analytical Lexicon of the Greek New Testament. The Analytical Greek New Testament (AGNT) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus includes four great resources, which together form … Read more…

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2010

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2010

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebruikten, de zogenaamde Textus Receptu… Read more…

Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)

Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH) (antes conocida como Nueva Biblia de los Hispanos) utiliza La Biblia de las Américas (LBLA) como base para este nuevo trabajo. La NBLH fue inspirada por la creciente demanda de los hispanos en los Estados Unidos de América y en toda América Latina. Mientras que La Biblia de las Américas utiliza la forma oficial … Read more…


(Number of titles: 97)