Dutch for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

Save up to 70% on Eight Enhanced Bible Study Titles!

Dutch

For the Olive Tree Bible App

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2016

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2016

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht en geactualiseerd in 2016. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebr… Read more…

Basic Bijbel

Basic Bijbel

De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken. In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begri… Read more…

Statenvertaling met Kanttekeningen

Statenvertaling met Kanttekeningen

De Statenvertaling met Kanttekeningen vormen de belangrijkste Nederlandstalige bijbeluitvoering. De kanttekeningen geven een toelichting bij tal van onduidelijke plaatsen, bieden vertaalvarianten voor woorden en geven uitleg over bijzonderheden in de tekst. De tekst is in 2013 gecorrigeerd en verbeterd. The States Translation with Marginal… Read more…

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een nieuwe vertaling van de Bijbel door het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal dagelijks gebruiken. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Gew… Read more…

De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NB), voor het eerst gepubliceerd in zijn geheel in 2004, is een recente interconfessionele vertaling naar het hedendaags Nederlands, bedoeld om een standaard vertaling te zijn in Nederlandse spraaktaal context. Voor meer informatie over deze vertaling ga naar www.nbv.nl/achtergrondinfo/vertaalmethode/. … Read more…

Nederlands Bijbelgenootschap - NBG1951

Nederlands Bijbelgenootschap - NBG1951

De bijbelvertaling NBG 1951 placht men tot de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 ook wel de Nieuwe Vertaling van de Bijbel te noemen. Deze vertaling werd in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt en kwam in 1951 gereed. De vertaling, vernoemd naar haar opdrachtgever, was bedoeld als vervanging van de zogenoemde Statenvertal… Read more…

De vijf Thorarollen

De vijf Thorarollen

De vijf Thorarollen is a Jewish translation of the Pentateuch done by A.S. Onderwijzer. De vijf Thorarollen is een joodse vertaling van de pentateuch door A.S. Onderwijzer.… Read more…

Dutch Bible: Statenvertaling

Dutch Bible: Statenvertaling

Statenvertaling, a Dutch Bible translation, is available for your handheld device. … Read more…

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

De Groot Nieuws Bijbel is een bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. Dit brengt echter een probleem met zich mee: hij zal niet in de kerk gebruikt worden en verschilt van de Nieuwe Bij… Read more…

Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek

Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek

Het Nederlandse Kerkboek bevat de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdens, de Geloofsbelijdenissen, en de oude berijming van de Psalmen. This Dutch prayer book contains Dordtse Leerregels, Heidelbergse Catechis… Read more…

Dutch Bible: Rev. Leidse Vertaling

Dutch Bible: Rev. Leidse Vertaling

De gereviseerde Leidse Vertaling is een revisie uit 1994/2004 van de Leidsche vertaling. het taalgebruik komt dichter bij dat van de 21ste eeuw dan de oorspronkelijke tekst uit 1912. Het oude testament is gereviseerd in 1994 en het nieuwe testament in 2004. … Read more…

Nieuwe Luther Bijbel

Nieuwe Luther Bijbel

De nieuwe Luther Bijbel bevat een in 1994 gereviseerde tekst van het oude testament uit de Lutherse Vertaling en een verder gereviseerde tekst van het nieuwe testament uit 2004. De Nieuwe Luther Bijbel is uitgegeven door Importantia Publishing. Copyright 1994-2004. … Read more…