Bibelen 2011 Bokmål for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Fall Sale Continues with New Titles & Great Deals

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 2011 Bokmål

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen er utgitt i oktober 2011.


En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært som mulig. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011


ISBN: 9781500000530