Bibelen 2011 Nynorsk - Olive Tree Bible Software

Enjoy Up to 75% Off Discounts on This Week's Sale!

Bibelen 2011 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 2011 Nynorsk
Our Price:
$23.99
OR
Gift Price: $23.99
Add to Wish List
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Linked Verses

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bibelen 2011 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App

Title: Bibelen 2011 Nynorsk
Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 2005 (NT) og 2010 (GT), der heile omsetjinga vert utgjeven i oktober 2011.


Ei fullstendig konkordant omsetjing finst ikkje. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjer det umogleg å omsetje ”ord for ord” frå grunnspråka. Derfor vil alle bibelomsetjingar være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel rett å seie at Bibelselskapet si omsetjing frå 1978/85 er idiomatisk i større grad enn dei andre norske omsetjingane. Bibel 2011 baserer seg på eit meir konkordant omsetjingsprinsipp, der omsetjarane søkjer å gje att dei bibelske grunntekstane så nært som mogleg. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011


ISBN: 9781500000547

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate