Bulgarian Revised Protestant Bible for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Full Color Bible Study Tools & New Releases on Sale

Bulgarian Revised Protestant Bible

For the Olive Tree Bible App

Bulgarian Revised Protestant Bible

Sorry, this title is not available !

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bulgarian Revised Protestant Bible

For the Olive Tree Bible App

Publisher: Bulgarian Bible Society

Description

Publisher: Bulgarian Bible Society

Ревизирано издание на отпечатаната с помощта на Британското и чуждестранно библейско дружество през 1871г. в Цариград Библия на български език. В преводаческата комисия участват Константин Фотинов, Христодул Сечанов, както и американските мисионери Алберт Лонг и Елиас Ригс, а стилистична редакция на текста прави П. К. Славейков. Тази Библия, наричана още „славейкова” или „цариградска”, издадена преди освобождението на България от османско владичество през 1878., изиграва основополагаща роля за установяването на единен български книжовен език. Текстът й претърпява няколко ревизии, като последната е през 2010г. и отразява най-новите тенденции в българския книжовен език. Съдържа единствено каноничните книги.


ISBN: 9781500000721