Bibles for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

More Beat the Clock - Save Up to 80%!

Bibles

For the Olive Tree Bible App

Common English Bible, Apocrypha Only

Common English Bible, Apocrypha Only

The Common English Bible (CEB) is a daring new translation made to serve today’s Christians as they build intimate relationships with Jesus Christ. It arises from both an absolute dedication to accuracy and the firm stance that Scripture remain accessible to today’s common readers and worshippers. 118 prominent biblical scholars—repr… Read more…

Nueva Traducción Viviente

Nueva Traducción Viviente

La Nueva Traducción Viviente es una traduccion excepcional de la Biblia, redactada en un espanol facil de comprender, y fiel a los idiomas originales. La NTV es el fruto del trabajo de un equipo de mas de cincuenta destacados eruditos de la Biblia. La claridad de la NTV le dan vida aun a los pasajes mas dificiles de comprender. Por eso la llamamos La verdad… Read more…

NIV Greek-English Interlinear New Testament

NIV Greek-English Interlinear New Testament

Learning Greek can be a difficult task. It takes years of study and countless hours of practice before you reach the point of reading the Greek New Testament without the help of additional resources. Unless your aim is to be a New Testament scholar, most will not achieve that level of comfort with the Greek text. That doesn’t mean you can’t benefit from … Read more…

Basic Bijbel

Basic Bijbel

De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken. In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begri… Read more…

Nueva Version Internacional - NVI

Nueva Version Internacional - NVI

Es una traducción nueva de la Biblia directamente de los idiomas originales hebreo, arameo y griego en un español más nuevo y más exacto y elegante contemporáneo. - NVI El año 1979 podrían ser indicados como el año que empieza del proyecto, cuando la Sociedad Internacional de Biblia tomó la decisión… Read more…

NKJV Greek-English Interlinear New Testament

NKJV Greek-English Interlinear New Testament

Learning Greek can be a difficult task. It takes years of study and countless hours of practice before you reach the point of reading the Greek New Testament without the help of additional resources. Unless your aim is to be a New Testament scholar, most will not achieve that level of comfort with the Greek text. That doesn’t mean you can’t benefit from … Read more…

New Revised Standard Version with Strong's Numbers - NRSV Strong's

New Revised Standard Version with Strong's Numbers - NRSV Strong's

Olive Tree's New Revised Standard Version Strong's Bible brings the ease of one-touch Strong's lookup to the well-respected NRSV translation. Deepen your understanding of how the NRSV conveys the meaning of the original Greek or Hebrew with no knowledge of those languages required. The powerful yet intuitive… Read more…

Statenvertaling met Kanttekeningen

Statenvertaling met Kanttekeningen

De Statenvertaling met Kanttekeningen vormen de belangrijkste Nederlandstalige bijbeluitvoering. De kanttekeningen geven een toelichting bij tal van onduidelijke plaatsen, bieden vertaalvarianten voor woorden en geven uitleg over bijzonderheden in de tekst. De tekst is in 2013 gecorrigeerd en verbeterd. The States Translation with Marginal… Read more…

New American Bible, Revised Edition (NABre)

New American Bible, Revised Edition (NABre)

The New American Bible, Revised Edition (NABre), sponsored by the Confraternity of Christian Doctrine, is the result of 20 years of work by a group of nearly 100 scholars and theologians, including bishops, revisers and editors. This translation takes into account the most current scholarship in biblical languages and the most recent discoveries of ancient m… Read more…

KJV Greek-English Interlinear New Testament

KJV Greek-English Interlinear New Testament

Learning Greek can be a difficult task. It takes years of study and countless hours of practice before you reach the point of reading the Greek New Testament without the help of additional resources. Unless your aim is to be a New Testament scholar, most will not achieve that level of comfort with the Greek text. That doesn’t mean you can’t benefit from … Read more…

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2016

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2016

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht en geactualiseerd in 2016. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebr… Read more…

Almeida Revista e Atualizada - RA

Almeida Revista e Atualizada - RA

Almeida Revista e Atualizada (RA): Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida. A Edição Revista e Atualizada (1959, 1993) conserva as características principais da tradução de equivalência formal de Almeida, sendo o resultado de mais de uma década de revisão e atualização teológica e linguística da Edição Revista e Corri… Read more…


(Number of titles: 276)