Bibles for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

Save on New Titles, Cross References, Concordances & More!

English

For the Olive Tree Bible App

Almeida Revista e Atualizada com  os números de Strong

Almeida Revista e Atualizada com os números de Strong

[Português] Almeida Revista e Atualizada (RA): Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, Edição Revista e Atualizada (1959, 1993) com os números de Strong. James Strong designou um número para cada uma das palavras originais da Bíblia e associou esse número a cada termo traduzido na Bíblia King James (KJV, King James Version, t… Read more…

Analytical Greek New Testament (AGNT - Friberg) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus

Analytical Greek New Testament (AGNT - Friberg) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus

Touch a word in the Greek New Testament and instantly view the parsing information and lexical form, along with a link to the related entry in the Analytical Lexicon of the Greek New Testament. The Analytical Greek New Testament (AGNT) with Morphology, Lexicon, and UBS4 Critical Apparatus includes four great resources, which together form a powerful Greek… Read more…

Basic Bijbel

Basic Bijbel

De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken. In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begrijpelijke, dageli… Read more…

BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia) With Westminster Morphology and BDB Lexicon

BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia) With Westminster Morphology and BDB Lexicon

Touch a word in the BHS text and instantly view morphology and parsing information, along with links to the related entry in the BDB Lexicon. This package gives you access to three critical resources, linked for a seamless study experience: This mobile version of the Biblia Hebraica Stuttgartensia text of the Hebrew scriptures is the Michigan-C… Read more…

Современный русский перевод Нового Завета

Современный русский перевод Нового Завета

Современный русский перевод Нового Завета отличает точная передача смысла Священного Писания, совмещенная с ясностью и доступностью изложения. Одна из главных задач перевода — отразить на совре… Read more…

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2010

Herziene Statenvertaling (HSV) - 2010

De Herziene Statenvertaling (HSV) is tot stand gekomen op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de realisatie werd een stichting opgericht: Stichting Herziene Statenvertaling. Op 4 december 2010 werd de HSV gepresenteerd in Dordrecht. De vertaling volgt de grondtekst die de Statenvertalers gebruikten, de zogenaamde Textus Receptu… Read more…

LXX (Septuaginta) With Kraft/Taylor/Wheeler Morphology and LEH Lexicon

LXX (Septuaginta) With Kraft/Taylor/Wheeler Morphology and LEH Lexicon

Touch a Greek word in the Septuagint (LXX) text and instantly view detailed morphology and parsing information, along with direct links to the related entry in the LEH Lexicon. This package gives you access to three scholarly resources, linked for a seamless study experience: This edition of the Septuagint (LXX) Greek Old Testament was compiled by … Read more…

NA28 with Critical Apparatus

NA28 with Critical Apparatus

After an extensive process of revision, the new edition of the Novum Testamentum Graece (NA28) is now available! The NA28 set a new standard among Greek New Testament editions with its revisions and improvements. The Catholic Epistles have been modified in more than 30 places to bring them into alignment with the Editio Critica Maior. The structure of the… Read more…

NA28 with Critical Apparatus, Mounce Parsings, and Concise Dictionary

NA28 with Critical Apparatus, Mounce Parsings, and Concise Dictionary

After an extensive process of revision, the new edition of the Novum Testamentum Graece (NA28) is now available! The NA28 set a new standard among Greek New Testament editions with its revisions and improvements. The Catholic Epistles have been modified in more than 30 places to bring them into alignment with the Editio Critica Maior. The structure of the… Read more…

NA28 with Mounce Parsings and Concise Dictionary

NA28 with Mounce Parsings and Concise Dictionary

After an extensive process of revision, the new edition of the Novum Testamentum Graece (NA28) is now available! The NA28 set a new standard among Greek New Testament editions with its revisions and improvements. The Catholic Epistles have been modified in more than 30 places to bring them into alignment with the Editio Critica Maior. See How the NA2… Read more…

Neue Zürcher Bibel

Neue Zürcher Bibel

The Neue Zürcher Bibel is a new translation of the of the Bible into modern German in the tradition of the the original Zürcher Bibel. It attempts to provide a translation that is both highly accurate, but still accessible to modern German readers. The NZB represents the work scholars from a broad range of fields such as Greek and Hebrew studies, modern … Read more…


(Number of titles: 92)