Bibles for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

New NIV & Tree of Life Bibles & Special Offers on Top Titles

English

For the Olive Tree Bible App

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Bijbel in Gewone Taal (BGT)

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een nieuwe vertaling van de Bijbel door het Nederlands Bijbelgenootschap gemaakt. Het is een vertaling uit het Hebreeuws en Grieks, in gewone taal, de taal die we allemaal dagelijks gebruiken. De gewone taal brengt de Bijbel dichtbij. Zo kan iedereen ervaren wat de Bijbel mensen van nu te zeggen heeft. Gewone taal is de t… Read more…

Bībele jaunā tulkojumā ar deiterokanoniskajām grāmatām - Latvian Bible in new translation with Deuterocanonicals

Bībele jaunā tulkojumā ar deiterokanoniskajām grāmatām - Latvian Bible in new translation with Deuterocanonicals

Bībele jaunā tulkojumā (2012) no oriģinālvalodām ar deiterokanoniskajām grāmatām. Bible in new translation (2012) with Deuterocanonicals. Translation has been made from original languages.… Read more…

Chinese New Version (CNV 新譯本)

Chinese New Version (CNV 新譯本)

The Chinese New Version (新譯本) is a modern translation of the Bible known for its close adherence to the original languages. It is the work of the Worldwide Bible Society with the assistance of the Lockman Foundation. It was first made available in 1992, and is also sometimes called the New Chinese Version. This particular electronic edition uses tra… Read more…

Chinese Union Version Modern Punctuation (Simplified)

Chinese Union Version Modern Punctuation (Simplified)

The Chinese Union Version is the predominant Chinese language translation of the Bible used by the Chinese. The Chinese Union Version Modern Punctuation updates the CUV's punctuation in line with modern usage. Please note that this particular edition uses simplified Chinese characters. 《和合本》是华人中占权威地位的中文圣经译本。… Read more…

Chinese Union Version Modern Punctuation (Traditional)

Chinese Union Version Modern Punctuation (Traditional)

The Chinese Union Version is the predominant Chinese language translation of the Bible used by the Chinese. The Chinese Union Version Modern Punctuation updates the CUV's punctuation in line with modern usage. Please note that this particular edition uses traditional Chinese characters. 《和合本》是華人中占權威地位的中文聖經譯本… Read more…

Die Luther-Bibel 1984 (mit der neuen Rechtschreibung 1999)

Die Luther-Bibel 1984 (mit der neuen Rechtschreibung 1999)

The 1984 German Luther Bible is now available in the new orthography. [Deutsch] Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen. Revidierte Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung 1999, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, Deutschland. Diese Bibelausgabe ist die von der Evangelischen Kirche i… Read more…

New Interconfessional Translation (新共同訳聖書)

New Interconfessional Translation (新共同訳聖書)

『聖書 新共同訳』 商品説明 1987年に出版された『聖書 新共同訳』(旧約聖書続編つき)は、現在、日本で最も多く使用されている聖書である。カトリック、プロテスタントによる日本で初めての共同訳である。訳業は、聖書協会世界連盟と教皇庁のキリスト教一致… Read more…

Swedish Bibel 2000

Swedish Bibel 2000

This new translation, the Swedish Bibel 2000, is the third official translation used in churches throughout Sweden. The first two Bible translations in the Swedish language were printed in 1541 and 1917. Since 1973, more than 100 scholars have worked on the new Swedish 2000 translation. This translation comes with notes to the biblical text, hyperlinked f… Read more…

World Bible - Simplified Chinese New Testament

World Bible - Simplified Chinese New Testament

The World Bible Translation Center Simplified Chinese New Testament is intended especially for readers who want a Chinese translation that accurately expresses the full meaning of the original text in a style that is clear and easy to understand. It was designed to help people avoid the most common obstacles to reading with understanding by rendering the tex… Read more…

Hebrew Bible: Westminster Leningrad Codex

Hebrew Bible: Westminster Leningrad Codex

The Hebrew Bible: Westminster Leningrad Codex digital text is a project of the Groves Center based on the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing in the Russian National Library. The Leningrad Codex is the oldest, complete manuscript of the Hebrew Bible, dated to around 1008 AD. It serves as the basis for the Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), which has… Read more…

De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

De Nieuwe Bijbelvertaling (NB), voor het eerst gepubliceerd in zijn geheel in 2004, is een recente interconfessionele vertaling naar het hedendaags Nederlands, bedoeld om een standaard vertaling te zijn in Nederlandse spraaktaal context. Voor meer informatie over deze vertaling ga naar www.nbv.nl/achtergrondinfo/vertaalmethode/. De Nieuwe Bijbel… Read more…

Nouvelle Edition de Geneve 1979

Nouvelle Edition de Geneve 1979

Pastor and Doctor in theology, Louis Segond was born in 1810 to French parents in Geneva and his translation of the complete bible was published for the first time in 1880. This version has been modernized and was released in 1975 with C.I. Scofield notes and again in 1979 under the name Nouvelle Edition de Genève. Pasteur et docteur en théologie né en… Read more…


(Number of titles: 92)