Bibelen 1978/85 Nynorsk for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Olive Tree's Fall Sale! – Get Cozy With Commentaries & Pumpkin Spice Lexicons?

Bibelen 1978/85 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 1978/85 Nynorsk

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bibelen 1978/85 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App

Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 1978 med ein revisjon fullførd i 1985.


1978: Ny bibelomsetjing. Med dette hadde Bibelselskapet etter tjue års arbeid fullførd ei ny omsetjing frå grunnspråka, og på nynorsk og bokmål samstundes. Målet var å få fram bibeltekstane si meining i ei språkdrakt som er forståeleg for dagens lesarar (idiomatisk omsetjing, same prinsipp som Luther i si tid følgde).


1985: 1978-Bibelen lett justert. Denne bibelutgåva, kalla NO 1978/85, har stor utbreiing i skole, kyrkjer og heimar.ISBN: 9781500000523