Bibelen 1978/85 Bokmål for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Full Color Bible Study Tools & New Releases on Sale

Bibelen 1978/85 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 1978/85 Bokmål

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bibelen 1978/85 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 1978 med en revisjon fullført i 1985.


1978: Ny bibeloversettelse. Med dette hadde Bibelselskapet etter tjue års arbeid fullført en ny oversettelse fra grunnspråkene, og på nynorsk og bokmål samtidig. Målet var å få fram bibeltekstenes mening i en språkdrakt som er forståelig for dagens lesere (idiomatisk oversettelse, samme prinsipp som Luther i sin tid fulgte).


1985: 1978-Bibelen lett justert. Denne bibelutgaven, kalt NO 1978/85, har stor utbredelse i skole, kirker og hjem.ISBN: 9781500000516