Non-English Resources for the Olive Tree Bible App - Olive Tree Bible Software

Gospel Resources To Help You Prepare for Easter

Non-English Resources

For the Olive Tree Bible App

Luther Bibel 1984

Luther Bibel 1984

The Luther Bible is the most popular translation in the German language. The 1984 revision remains true to the original text of the Luther Bible while updating the orthography and many archaic words. This edition is also the official translation of the German Evangelical Church. Die Deutsche Bibelgesellschaft … Read more…

Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS)

Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS)

The Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) is a common language translation of the Indonesian Bible. It is offered by permission of the Indonesian Bible Society (Lembaga Alkitab Indonesia) with offices located at Jln. Salemba Raya 12 in Jakarta. … Read more…

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

De Groot Nieuws Bijbel is een bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. Dit brengt echter een probleem met zich mee: hij zal niet in de kerk gebruikt worden en verschilt van de Nieuwe Bij… Read more…

Ostervald

Ostervald

The Ostervald Bible is a French version based on the Textus Receptus. … Read more…

Nuova Riveduta 2006

Nuova Riveduta 2006

Nuova Riveduta 2006, an Italian Bible translation, is available for your handheld device. [Italiano] NUOVA RIVEDUTA 2006 Una traduzione accurata e moderna La versione Nuova Riveduta 2006 è una delle versioni bibliche più diffuse in Italia. Essa si presenta come una revisi… Read more…

Albanian Bible

Albanian Bible

The Albanian Bible is now available for your mobile devices and desktop computer. Olive Tree Bible Software is pleased to be able to supply this Bible in electronic format to the Albanian people and to speakers of the Albanian language worldwide. Enjoy the ability to read, search, highlight, annotate, and compare this translation with other version… Read more…

Danske Bibel

Danske Bibel

The full Danish Bible, Old and New Testaments, is now available as a free download for your handheld device. Experience the ease of using Olive Tree's Bible Study App to navigate, read, search, compare, highlight, and annotate your Danish Bible. With the Danske Bibel on your PDA or mobile phone, you can enjoy it anywhere. Scroll down this page … Read more…

Károli (KAR)

Károli (KAR)

A Károli Biblia, más néven a Vizsolyi Biblia, Biblia volt az első nyomtatott magyar nyelvű. Ezt fordította lelkész Károli Gáspár és társai reformátusok a 16. században volt, és nyomtatott Mantskovit Bálint ebben az évben 1590. The Károli Bible, also known as the Vizsoly Bible, was the first B… Read more…

Dutch Bible: Rev. Leidse Vertaling

Dutch Bible: Rev. Leidse Vertaling

De gereviseerde Leidse Vertaling is een revisie uit 1994/2004 van de Leidsche vertaling. het taalgebruik komt dichter bij dat van de 21ste eeuw dan de oorspronkelijke tekst uit 1912. Het oude testament is gereviseerd in 1994 en het nieuwe testament in 2004. … Read more…

Nieuwe Luther Bijbel

Nieuwe Luther Bijbel

De nieuwe Luther Bijbel bevat een in 1994 gereviseerde tekst van het oude testament uit de Lutherse Vertaling en een verder gereviseerde tekst van het nieuwe testament uit 2004. De Nieuwe Luther Bijbel is uitgegeven door Importantia Publishing. Copyright 1994-2004. … Read more…

New Testament: Gdansk 1632, Unaccented

New Testament: Gdansk 1632, Unaccented

This original and revered 1632 translation into Polish, commonly called the Gdansk Bible, is now available for your handheld device. This resource is unaccented and includes only the New Testament. … Read more…

Latvian Revised Bible

Latvian Revised Bible

The Latvian Revised Bible is a complete translation of the Bible in Latvian. This text is the 1997 revision of the translation originally released in 1965 by the Latvian Bible Society.… Read more…


(Number of titles: 86)