Basic Bijbel (BB) - Olive Tree Bible Software

Enjoy Up to 75% Off Discounts on This Week's Sale!

Basic Bijbel (BB)

For the Olive Tree Bible App

Basic Bijbel (BB)
Our Price:
$15.99
OR
Gift Price: $15.99
Add to Wish List
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Resource Guide
  • Dictionary
  • Linked Verses

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Basic Bijbel (BB)

For the Olive Tree Bible App

Title: Basic Bijbel (BB)
Publisher: Importantia

Description

De BasicBijbel is een Bijbel in makkelijk Nederlands. Geschreven met het doel de Bijbel voor zoveel mogelijk mensen begrijpelijk te maken.

In de Bijbel staan veel woorden die in het dagelijks leven niet gebruikt worden. Daardoor is de betekenis ervan voor veel mensen niet duidelijk. In de BasicBijbel zijn deze woorden vervangen door begrijpelijke, dagelijkse woorden. Hier en daar is tekst toegevoegd om een zin duidelijker te maken. Ook bevat de tekst toelichtende voetnoten. Er worden zo veel mogelijk korte zinnen gebruikt met eenvoudige woorden. Dit is gedaan om de BasicBijbel ook geschikt te maken voor mensen die moeite hebben met lezen.

Een inleiding op de bijbel, een korte inleiding bij ieder bijbelboek en een woordenlijst geven extra informatie.

The BasicBijbel is the Bible in easy Dutch, written with the goal of making the Bible understandable to as many people as possible.

The Bible contains many words that are not used in everyday conversation. As a result, their meaning is not clear to many people. In the BasicBijbel these words are replaced with more common words. Additional explanatory sentences are also added when needed, as well as footnotes. Shorter sentences are used as much as possible along with the common words. This is done to make the BasicBijbel suitable for people who have difficulty reading.

The BasicBijbel also includes an introduction to the Bible, introductions for each book of the Bible, and a glossary to provide extra information on certain terms.

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate