Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB - Olive Tree Bible Software

Save Up to 70% on Popular Pastors & More!

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

For the Olive Tree Bible App

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB
$15.99
OR
Add to Wish List

Available for:
iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows.

Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB

For the Olive Tree Bible App

Title: Dutch Bible: Groot Nieuws Bijbel 1996 - GNB
Publisher: Netherlands Bible Society

Description

De Groot Nieuws Bijbel is een bijbelvertaling in omgangstaal, vooral bedoeld voor niet-kerkelijke lezers. Het is nadrukkelijk de bedoeling van de vertalers geweest om een vertaling te maken die voor 'iedereen' begrijpelijk is. Dit brengt echter een probleem met zich mee: hij zal niet in de kerk gebruikt worden en verschilt van de Nieuwe Bijbelvertaling, aangezien deze in het Standaardnederlands is uitgebracht en wel in de kerk gebruikt kan en mag worden. De Groot Nieuws Bijbel is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting. Kenmerkend voor deze vertaling is dat voor de vertalers de leesbaarheid voorop stond, waardoor soms kleine betekenisverschillen met de oorspronkelijke tekst zijn ontstaan. De tekst van de Groot Nieuws Bijbel is in 1996 geheel herzien.


ISBN: 9781500001797

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate