Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Save Up to 80% This Weekend!

Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek

For the Olive Tree Bible App

Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Linked Verses

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Dutch Prayer Book: Nederlandse Kerkboek

For the Olive Tree Bible App


Publisher: Importantia

Description

Publisher: Importantia

Het Nederlandse Kerkboek bevat de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdens, de Geloofsbelijdenissen, en de oude berijming van de Psalmen.
This Dutch prayer book contains Dordtse Leerregels, Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenissen en oude berijming van de Psalmen.


ISBN: 9781500001834

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate