Bibelen 2011 Bokmål - Olive Tree Bible Software

Cyber Week – Even More Deals!

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 2011 Bokmål
Our Price:
$22.99
OR
Gift Price: $22.99
Add to Wish List
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Linked Verses

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Title: Bibelen 2011 Bokmål
Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen er utgitt i oktober 2011.


En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært som mulig. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011


ISBN: 9781500000530

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate