Bibelen 2011 Bokmål for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Back to School Sale – Over 800 Top Titles On Sale Now!

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 2011 Bokmål
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Linked Verses

Available for: iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows Desktop, running app version 5.9 and above.

Bibelen 2011 Bokmål

For the Olive Tree Bible App


Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er en oversettelse fra 2005 (NT) og 2010 (GT), der hele oversettelsen er utgitt i oktober 2011.


En fullstendig konkordant oversettelse finnes ikke. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjør det umulig å oversette ”ord for ord” fra grunnspråkene. Derfor vil alle bibeloversettelser være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel riktig å si at Bibelselskapets oversettelse fra 1978/85 er idiomatisk i større grad enn de andre norske oversettelsene. Bibel 2011 baserer seg på et mer konkordant oversettelsesprinsipp, der oversetterne søker å gjengi de bibelske grunntekstene så nært som mulig. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011


ISBN: 9781500000530

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate