Bibelen 2011 Nynorsk for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Back to School Sale – Over 800 Top Titles On Sale Now!

Bibelen 2011 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App

Bibelen 2011 Nynorsk
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Linked Verses

Available for: iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows Desktop, running app version 5.9 and above.

Bibelen 2011 Nynorsk

For the Olive Tree Bible App


Publisher: Norwegian Bible Society

Description

Publisher: Norwegian Bible Society

Denne bibelteksten er ei omsetjing frå 2005 (NT) og 2010 (GT), der heile omsetjinga vert utgjeven i oktober 2011.


Ei fullstendig konkordant omsetjing finst ikkje. Både ordstilling, ordforråd og grammatikk gjer det umogleg å omsetje ”ord for ord” frå grunnspråka. Derfor vil alle bibelomsetjingar være idiomatiske i større eller mindre grad. Det er likevel rett å seie at Bibelselskapet si omsetjing frå 1978/85 er idiomatisk i større grad enn dei andre norske omsetjingane. Bibel 2011 baserer seg på eit meir konkordant omsetjingsprinsipp, der omsetjarane søkjer å gje att dei bibelske grunntekstane så nært som mogleg. http://www.bibel.no/Hovedmeny/Bibel2011


ISBN: 9781500000547

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate