Bible21 Czech Translation - Olive Tree Bible Software

Enhanced Titles to Help Your Study!

Bible21 Czech Translation

For the Olive Tree Bible App

Bible21 Czech Translation
List Price:
Free
Add to Wish List

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Bible21 Czech Translation

For the Olive Tree Bible App

Title: Bible21 Czech Translation
Publisher: Biblion Publishing House

Description

Bible21 (dříve nová bible králická) přináší nadčasové poselství Bible svaté v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Enjoy the Bible with a contemporary Czech translation. It took 17 years for a 7-member translation team to publish this modern version of the Scriptures. Incorporating the most recent discoveries in original language translation, this work is the first produced in the Czech language in 30 years.

The goal of the translation committee was to bring the timeless message of the Bible into 21st century contemporary Czech language. They committed to faithfully translate the original Hebrew, Greek and Aramaic texts while addressing today’s Czech readers in a language they can understand, aiming to reach regular Bible readers and also those who have never looked at the Bible.

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate