Die Bybel 1983-vertaling - Olive Tree Bible Software

This Week's Discounts Up to 85% Off!

Die Bybel 1983-vertaling

For the Olive Tree Bible App

Die Bybel 1983-vertaling
Our Price:
$11.99
OR
Gift Price: $11.99
Add to Wish List
Features

Click on a feature to learn more.

Tap on a feature to learn more.

  • Resource Guide
  • Outlines
  • Linked Verses

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Die Bybel 1983-vertaling

For the Olive Tree Bible App

Title: Die Bybel 1983-vertaling
Publisher: Bible Society of South Africa

Description

Volledige Bybel in Afrikaans 1983-vertaling met herformulerings tot en met 1992. Hierdie funksioneel-ekwivalente Bybelvertaling is so getrou moontlik uit die bronteks vertaal en slaag uitstekend in sy doel om Afrikaanssprekendes aan te spreek in 'n eietydse dog waardige Afrikaans.

Kenmerke:

  • Volledige Bybel
  • Afrikaans 1983-vertaling
  • Funksioneel-ekwivalente Bybelvertaling
  • Inleiding tot elke boek in die Bybel
  • Kruisverwysings

Die Bybel in Afrikaans 1983-vertaling met herformulerings tot en met 1992 © Bybelgenootskap van Suid-Afrika 1983, 1992.
www.biblesa.co.za


ISBN: 9781500000097

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate