Det Norske Bibelselskap 1930 for the Olive Tree Bible App on iPad, iPhone, Android, Kindle Fire, Mac, and Windows - Olive Tree Bible Software

Bible Study Time Getting Stale? These Titles Can Help

Det Norske Bibelselskap 1930

For the Olive Tree Bible App

Det Norske Bibelselskap 1930

Sorry, this title is not available !

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Det Norske Bibelselskap 1930

For the Olive Tree Bible App

Publisher: Unbound Bible

Description

Publisher: Unbound Bible

Denne bibelteksten er fra 1930. Denne klassiske bibelen er regnet som konkordant, det vil si, nær grunntekstene, til en viss grad en ord-for-ord-oversettelse. Det er en revisjon av Bibelen på riksmål fra 1904, den første norske riksmålsbibelen. Informasjon om opphavsrett: Denne bibelteksten er lov å kopiere når det gjøres med kildeangivelse og når det gjøres i henhold til Åndsverkslovens bestemmelser om ideelle rettigheter.