Det Norske Bibelselskap 1930 - Olive Tree Bible Software

Get a Smart Start in 2023 - New Deals Added! Save up to 85%!

Det Norske Bibelselskap 1930

For the Olive Tree Bible App

Det Norske Bibelselskap 1930

Sorry, this title is not available !

Available for:
iPad, iPhone, Android, Mac, and Windows.

Det Norske Bibelselskap 1930

For the Olive Tree Bible App

Title: Det Norske Bibelselskap 1930
Publisher: Unbound Bible

Description

Denne bibelteksten er fra 1930. Denne klassiske bibelen er regnet som konkordant, det vil si, nær grunntekstene, til en viss grad en ord-for-ord-oversettelse. Det er en revisjon av Bibelen på riksmål fra 1904, den første norske riksmålsbibelen. Informasjon om opphavsrett: Denne bibelteksten er lov å kopiere når det gjøres med kildeangivelse og når det gjøres i henhold til Åndsverkslovens bestemmelser om ideelle rettigheter.

You might also like…

Sign Into Your Olive Tree Account

Need to set up an account? Create Account.

Click Star to Rate